OBAVEZE STUDENATA U OBLASTI STRUČNE PRAKSE

image_pdfimage_print
STRUČNA PRAKSA ZA VASPITAČE – OSNOVNE STUDIJE
 
STUDIJSKI PROGRAMI:
STRUKOVNI VASPITAČ
VASPITAČ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
 
Stručna praksa je obavezan (za studente na budžetu i samofinansiranju) deo nastavnog plana u okviru studijskih programa za vaspitače: Strukovni vaspitač (I godina) i Vaspitač dece predškolskog uzrasta (II I III godina).
 
Tokom tri godine studija studenti su u obavezi da realizuju: Integrisanu stručnu praksu 1 (u I semestru), Integrisanu stručnu praksu 2 (u II semestru), Stručnu praksu 3 (u III semestru), Stručnu praksu 4 (u IV semestru), Stručnu praksu 5 (u V semestru) i Stručnu praksu 6 (u VI semestru) prema sledećem fondu časova i opterećenju ESPB – evropskom sistemu prenosivih bodova:
 
Prva godina
I  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 2 ESPB
II  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 2 ESPB
 
Druga godina
 III praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 2 ESPB
 IV praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 2 ESPB
 
Treća godina
V praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 5 ESPB
 
  • Precizni termini održavanja stručne prakse definisani su Kalendarom rada Visoke škole. (v. u Informatoru za studente za tekuću školsku godinu)
  • Studenti mogu izabrati da li će stručne prakse raditi u predškolskim ustanovama u svom mestu ili u Predškolskoj ustanovi “Čarolija” u Vršcu.
  • Studenti blagovremeno pre početka svake stručne prakse treba da provere koji su uslovi obavljanja stručne prakse, ako praksu odluče da obavljaju u svom mestu (da li je potreban sanitarni pregled, odgovarajuća oprema i sl.).
  • Studenti su u obavezi da pred svaku stručnu praksu prisustvuju sastanku sa koordinatorkom prakse na kojem dobijaju neophodna uputstva i dokumentaciju.
  • Nakon stručne prakse studenti nastavnicima predaju na pregled Dnevnik stručne prakse prema rasporedu objavljenom na školskom sajtu
 
ISTRAŽIVAČKA STRUČNA PRAKSA ZA VASPITAČE – MASTER STUDIJE
 
STUDIJSKI PROGRAM:
STRUKOVNI MASTER VASPITAČ
 
Istraživačka stručna praksa je obavezan deo nastavnog plana u okviru studijskog programa Strukovni master vaspitač. Na studijskom program Strukovni master vaspitač planirane su dve prakse, prema sledećem rasporedu:
 
Prva godina
Istraživačka praksa 1 – IP1 (60 časova i 2 ESPB) – odvija se kontinuirano tokom školske godine.
 
Druga godina
Istraživačka praksa 2 – IP2 (120 časova i 8 ESPB) – odvija se kontinuirano tokom školske godine.
 
  • Istraživačke prakse 1 i 2 obuhvataće samostalan i istraživački rad studenata uz stručno vođenje mentora – profesora iz obaveznih i izbornih predmeta, a koja se obavlja u predškolskim institucijama sa kojima Visoka škola ima potpisan ugovor (protokol o saradnji) ili u kojima su studenti master studija zaposleni.
  • Studenti treba da pokažu i primene temeljno znanje i didaktičko-metodičke veštine i kompetencije za samostalan rad sa decom predškolskog uzrasta kroz različite vidove aktivnosti i istraživanja koja su inicirana novim znanjima stečenim na 1. i 2. godini master studija.
  • Studenti će voditi portfolio istraživačke stručne prakse za sve primenjene oblike rada (opis primenjenih sadržaja i inovativnih postupaka, nacrt i rezultati pilot-istraživanja, dokumentacija sa projekta…).
  • Planira se da studenti master studija, na svoju inicijativu mogu pristupati i informalnoj praksi koja nije obavezna, a koja se odvija izvan formalnih obrazovnih institucija, unutar konteksta vaspitno-obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta, sa ciljem razvoja poželjnih kompetencija refleksivnih praktičara.
 
Uputstvo za Istraživačku praksu 1 i 2
 
Uputstvo i potvrda za Informalnu praksu