1

OBAVEZE STUDENATA U OBLASTI STRUČNE PRAKSE

 
Stručne prakse biće organizovane u skladu sa preporukama organizacije rada u vreme pandemije, prema sledećem fondu časova i opterećenju za pojedinačne prakse:
 
Prva godina
Druga godina
Treća godina
V praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 5 ESPB
 
 
 
Za potrebe samostalne stručne prakse primenjivaće se već pripremljen integrativni materijal uz detaljna uputstva profesora metodika:
  1. Okvirni model projektnog planiranja
  2. https://www.uskolavrsac.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/06-Projektni-pristup-ucenju.pdf
Za potrebe Istraživačke stručne prakse 1 i 2 koristiće se već pripremljen integrativni materijal uz detaljna uputstva profesora metodika:
https://www.uskolavrsac.edu.rs/informalna-praksa/
https://www.uskolavrsac.edu.rs/wp-content/uploads/2020/03/02-Vodic-za-izradu-projekata.pdf
 
 
 
 
U oblasti stručne prakse planiraju se analize istih na sastancima Komisije za kvalitet, Stručnog veća za metodike, Nastavno-stručnog veća i Studentskog parlamenta. Planiraju se redovne studentske evaluacije koje će obuhvatiti najvažnije elemente stručnih praksi.