1

RASPORED POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. g.

U PRIPREMI

Predloženi termini polaganja ispita:

Kako su tokom školske godine moguće izmene, aktuelne informacije potražite na linku: https://www.uskolavrsac.edu.rs/tag/ispiti/