image_pdfimage_print
Сви чланци од infoskoladmin

OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR PRIVIND PRACTICA PEDAGOGICĂ

Practica (pedagogică) de specialitate este o parte componentă a programelor de învăţământ acreditate pentru studiile de bază şi de specialitate la Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov“ din Vârşeţ. Pentru studiile de bază, practica pedagogică se organizează în cadrul următoarelor programe de studii:
1.Programul pentru studiile de bază – Educator pentru copiii de vârstă preşcolară (prescurtat ECVP) – anul I;
2. Programul pentru studiile de bază – Educator cu studii de specialitate (prescurtat ESS) – anul al II-lea și anul al III-lea;
3. Programul pentru studiile de bază – Educator pentru copiii de vârstă antepreșcolară (prescurtat ECVA) – anul al II-lea și anul al III-lea;
Numărul de ore și credite ECTS pentru fiecare practică pedagogică dintr-un semestru este clar definit în programa analitică pentru programele de studii ale studiilor de bază.
În anul școlar 2016/17 este prevăzută organizarea:
Practicii pedagogice I și II – pentru studenții de la programele de studii:
 • Educator pentru copiii de vârsta preșcolară (ECVP) și Educator cu studii de specialitate (ESS)
Practica I: 30 de ore, 5 zile lucrătoare, 1 ECTS
Practica II: 30 de ore, 5 zile lucrătoare, 1 ECTS
 
 • Educator pentru copiii de vârstă antepreșcolară (ECVA)
Practica I: 30 de ore, 5 zile lucrătoare, 2 ECTS
Practica II: 30 de ore, 5 zile lucrătoare, 2 ECTS
Praktica pedagogică III și IV – practica asistată la următoarele programe de studii:
 • Educator cu studii de specialitate (ESS)
Practica III: 60 de ore, 10 zile lucrătoare, 1 ECTS,
Practica IV: 60 de ore, 10 zile lucrătoare, 1 ECTS,
 
 •  Educator pentru copiii de vârstă antepreșcolară (ECVA)
Practica III: 60 de ore, 10 zile lucrătoare, 6 ECTS,
Practica IV: 60 de ore, 10 zile lucrătoare, 6 ECTS,
 
Practică pedagogică V – practica asistată la următoarele programe de studii:
 • Educator cu studii de specialitate (ESS)
Practica V: 30 de ore, 5 zile lucrătoare, 1 ECTS
 
 • Educator pentru copiii de vârstă antepreșcolară (ECVA)
Practica V: 60 de ore, 10 zile lucrătoare, 6 ECTS
Practică pedagogică individuală VI pentru studenții care au obținut condiția pentru realizarea ei – practica asistată (individuală, conform unui orar stabilit, atunci când sunt îndeplinite condițiile).
 • Educator cu studii de specialitate (ESS)
Practică individuală VI: 45 de ore, 10 zile lucrătoare, 2 ECTS
 • Educator pentru copiii de vârstă antepreșcolară (ECVA)
Practica individuală VI: 60 de ore, 10 zile lucrătoare, 6 ECTS
 
PERIOADELE PENTRU REALIZAREA PRACTICII PEDAGOGICE
ÎN ANUL ȘCOLAR 2016/17
Semestrul I
Programul de studii: Educator pentru copiii de vârstă preșcolară (ECVP):
Anul I – de la 14 noiembrie până în 19 noiembrie 2016 (cinci zile lucrătoare).
Programul de studii: Educator cu studii de specialitate (ESS):
Anul al II-lea – de la 14 noiembrie până în 25 noiembrie 2016 (10 zile lucrătoare).
Anul al III-lea – de la 14 noiembrie până în 19 noiembrie 2016 (5 zile lucrătoare).
Programul de studii: Educator pentru copiii de vârstă antepreșcolară (ECVA):
Anul al II-lea – de la 14 noiembrie până în 25 noiembrie 2016 (10 zile lucrătoare).
Anul al III-lea – de la 14 noiembrie până în 25 noiembrie 2016 (10 zile lucrătoare).
Semestrul al II-lea
Programul de studii: Educator pentru copiii de vârstă preșcolară (ECVP):
Anul I – de la 27 martie până în 31 martie 2017 (5 zile lucrătoare).
Programul de studii: Educator cu studii de specialitate (ESS):
Anul al II-lea – de la 27 martie până în 7 aprilie 2017 (10 zile lucrătoare);
Anul al III-lea – de la 22 mai până în 2 iunie 2017 (10 zile lucrătoare – practică individuală).
Programul de studii – Educator pentru copiii de vârstă antepreșcolară (ECVA):
Anul al II-lea – de la 27 martie până în 7 aprilie 2017 (10 zile lucrătoare);
Anul al III-lea – de la 22 mai până în 2 iunie 2017 (zece zile lucrătoare– practică individuală).
OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR ȘI PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
 Practica pedagogică se organizează în instituţiile preşcolare din Vârşeţ şi în alte localităţi din care provin studenţii Şcolii de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov“.
Studenţii optează pentru locul de desfăşurare a practicii pedagogice – în instituţiile preşcolare din Vârşeţ sau în localităţile unde îşi au domiciliul, (semestrul I – prima practică, semestrul al II-lea – a doua practică, semestrul al III-lea – a treia practică, semestrul al IV-lea – a patra practică, semestrul al V-lea – a cincea practică, semestrul al VI-lea– cea de-a şasea practică). Perioada în care se desfășoară practica pedagogică pe parcursul unui an şcolar este precizată în calendarul de activitate al Şcolii.
În perioada premergătoare practicii pedagogice (de obicei, în săptămâna precedentă), studenţii sunt obligaţi să participe la şedinţa care vizează organizarea practicii pedagogice. Cu această ocazie, studenţii vor primi, de la profesoara Nataša Sturza Milić – coordonatorul practicii pedagogice, informaţii, sugestii şi documentele necesare (recomandarea pentru practică şi opinia educatoarei), fără de care nu pot începe practica pedagogică. Data când va avea loc această şedinţă se va afişa din timp pe panoul de informaţii şi pe site-ul şcolii.
Studenţii care decid să realizeze practica pedagogică în localităţile unde îşi au domiciliul, trebuie să verifice din timp (cel puţin 15 zile înainte de a începe practica) dacă instituţia preşcolară în care vor desfăşura activitatea practică solicită studentului adeverinţă medicală (în cele mai dese cazuri analiza secretului din gât). În cazul când această adeverinţă este necesară, studentul suportă cheltuielile materiale.
În cazul când studentul nu realizează practica pedagogică în perioada de timp prevăzută, se adresează cu explicaţiile de rigoare (în formă scrisă) Consiliului Profesoral al Şcolii de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov“, care analizează situaţia şi decide asupra acţiunilor viitoare.
În contextul practicii pedagogice, obligaţiile studenţilor care participă cu mijloace proprii la finanţarea studiilor sunt identice cu cele ale studenţilor care se instruiesc cu mijloace provenite din bugetul Republicii Serbia.
În timpul practicii pedagogice asistate şi a participării directe la desfăşurarea activităţilor, studentul este obligat să întocmească jurnalul de observaţii, pe care, apoi, îl va prezenta unui anume profesor pentru verificare şi notificare (în conformitate cu numărul carnetului de student, se stabileşte profesorul care verifică jurnalele). Intervalul de timp menit predării şi verificării jurnalului va fi stabilit şi afişat din timp pe panoul de informaţii, precum şi pe site-ul şcolii. Jurnalul de practică se poate achiziționa la biblioteca școlii ( un jurnal „acoperă” numărul de practici pedagogice prevăzute pe perioada studiilor de bază).
 
În cadrul programului de studii acreditat – Educator pentru copiii de vârstă preșcolară în limba sârbă, română și rromă (pe module) se prevede ca studenții înscriși în anul școlar 2016/17, să utilizeze noul Jurnal pentru practică de specialitate pentru o organizare cât mai calitativă a practicii de specialitate.
În cazul când studentul nu realizează practica pedagogică în perioada de timp prevăzută, se adresează cu explicaţiile de rigoare (în formă scrisă) Consiliului profesoral al Şcolii de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov“ care analizează situaţia şi decide asupra acţiunilor viitoare.
Fiecare practică se notifică, în rubrica prevăzută pentru practica studențească. Practica este notificată de către profesorul sau asistentul care a verificat jurnalul. Pentru ca practica să fie notificată, studentul trebuie să dispună de:
 1. Adeverinţă care vizează realizarea practicii pedagogice, eliberată de instituţia preşcolară în care a desfăşurat practica pedagogică (cu excepţia cazului când practica s-a realizat în grădiniţele din Vârşeţ);
 2. Opinia pozitivă a educatorului (o completează educatorul grupei de copii la care studentul a realizat practica).
Studenţii care realizează practica pedagogică în cadrul grădiniţelor din Vârşeţ nu primesc adeverinţe, din motiv că profesorii Şcolii îi vizitează şi verifică prezenţa lor în fiecare zi. În cazul când studentul nu participă cu regularitate la desfăşurarea activităţii practice, întârzie sau manifestă alte forme de comportamente neadecvate şi necorespunzătoare, Consiliul Profesoral decide asupra acţiunilor viitoare.
 
PRACTICA PEDAGOGICĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI PENTRU STUDIILE DE BAZĂ – EDUCATOR PENTRU COPIII DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ ȘI EDUCATOR CU STUDII DE SPECIALITATE
 
Durata practicii de specialitate în cadrul programului de studii: Educator pentru copiii de vârstă preșcolară (ECVP)
Practica de specialitate 1 în semestrul I – 5 zile lucrătoare (30 de ore) – 1 ECTS;
       – Practica de specialitate 2 în semestrul al II-lea – 5 zile lucrătoare (30 de ore) – 1 ECTS;
       – Practica de specialitate 3 în semestrul al III-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore) – 2 ECTS;
       – Practica de specialitate 4 în semestrul al IV-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore) – 2 ECTS;
       – Practica de specialitate 5 în semestrul al V-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore) – 5 ECTS;
       – Practica de specialitate 6 în semestrul al VI-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore) – 5 ECTS.
 
Pentru studenții din programul de studii: Educator pentru copiii de vârstă preșcolară (ECVP), sarcinile practicii de specialitate și organizarea ei sunt clar formulate în publicația Ghidul pentru practica de specialitate.
 
a) Durata practicii pedagogice în cadrul programului de studii Educator cu studii de specialitate (ESS) pentru generația de studenți din anul școlar 2015/16
Practica pedagogică 1 din semestrul I – 5 zile lucrătoare (30 de ore) – 1 ECTS
       – Practica pedagogică 2 din semestrul al II-lea – 5 zile lucrătoare (30 de ore) – 1 ECTS;
       – Practica pedagogică 3 din semestrul al III-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore) – 1 ECST;
       – Practica pedagogică 4 din semestrul al IV-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore) – 1 ESPB
       – Practica pedagogică 5 din semestrul al V-lea –10 zile lucrătoare (60 de ore) – 1 ESPB;
       – Practica individuală 6 din semestrul al VI-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore) – 2 ESPB.
 
Durata practicii pedagogice în cadrul programului de studii Educator cu studii de specialitate (ESS) pentru studenții înscriși în anul școlar 2014/15 respectiv 2013/14și 2012/13:
Practica pedagogică 1 în semsetrul I – 3 zile lucrătoare (15 de ore) – 1 ECTS;
       – Practica pedagogică 2 în semestrul al II-lea – 3 zile lucrătoare (15 de ore)– 1 ECTS;
       – Practica pedagogică 3 în semestrul al III-lea – 5 zile lucrătoare (30 de ore) – 1 ECTS;
       – Practica pedagogică 4 în semestrul al IV-lea – 5 zile lucrătoare (30 de ore)  – 1 ECTS;
       – Practica pedagogică 5 în semestrul al V-lea – 5 zile lucrătoare (30 de ore) – 1 ECTS;
       – Practica pedagogică independentă 6 în semestrul al VI-lea – 10 zile lucrătoare (45 de ore) – 2 ECTS.
 
Se recoamndă ca în perioada de realizare a practicii pedagogice (începând cu primul semestru și până în semesetrul al șaselea), studentul să efectueze practica la toate categoriile de grupe educative.
Studenții vor atinge sincronizarea acestei cerințe în discuțiile purtate cu coordonatorul practicii pedagogice.
 
b) Sarcinile studenților
       1. Practica pedagogică în semestrele I, II, III și IV.
Sarcini generale:
 •  Identificarea Modelului pentru Sarcinile generale ale programului preșcolar care se realizează în grupa educativă;
 • Informarea despre numărul grupelor educative și durata programului în grădinițe;
 • Cunoașterea modului de organizare a spațiului (interior și exterior);
 • Descrierea colțișorului, a centrelor de interes şi a spaţiului exterior şi aprecierea funcţionalităţii lor;
 • Cunoaşterea structurii şi a nivelului grupei în baza Cărţii de activitate a educatorului.
Sarcini speciale: (se referă la conţinutul domeniilor de învăţământ care se studiază pe parcursul semestrului corespunzător).
Observaţii la finalul practicii pedagogice:
 • activităţile la care a participat studentul;
 • impresiile acumulate în perioada derulării practicii pedagogice.
Studenţii au obligaţia să completeze Jurnalul pentru practica pedagogică. În decursul celor 5, respectiv 10 zile de activitate practică, studenţii urmăresc activitatea unei singure grupe de copii; ajută în mod direct educatoarei la organizarea integrală a activităţii în grupa respectivă de copii; se consultă cu educatoarea grupei asupra aspectelor esenţiale ale activităţii educativ-instructive.
         La finalul practicii, educatorul îşi exprimă în formă scrisă părerea despre activitatea studentului.
 1. Practica pedagogică de două săptămâni în semestrul al V-lea
Sarcinile studenţilor:
Sarcini generale:
 • identificarea principiilor conform cărora este organizată încăperea pentru activitatea grupei;
 • estimarea potenţialului educativ al unor aspecte de ordin organizatoric:
 • organizarea spaţiului;
 • organizarea timpului;
 • organizarea grupelor;
 • organizarea modalităților didactice:
 • organizarea activităţilor educativ-instructive.
 • descrierea unei activităţi orientate sau a altor activităţi la liberă alegere (desfăşurată pe parcursul unei zile):
 • stabilirea subiectului pentru o activitate;
 • formularea obiectivelor şi a sarcinilor educativ-instructive;
 • stabilirea conţinutului, formei de activitate, metodei şi a principiilor metodice, a mijloacelor şi materialelor didactice;
 • descrierea exerciţiilor prin care educatorul stimulează activitatea copiilor şi a recomandărilor didactice.
Sarcini speciale specifice unor discipline de studiu.
Impresiile personale în urma realizării practice pedagogice.
Studenţii sunt obligaţi să se încadreze în toate formele de activitate, în calitate de colaboratori ai educatoarei.
La finalul practicii de zece zile, educatorul își exprimă în formă scrisă părerea despre activitatea studentului.
 
 1. Practica pedagogică de două săptămâni în semestrul al VI-lea
Sarcinile studenţilor în timpul practicii individuale de două săptămâni sunt următoarele:
Fiecare student este obligat, în baza programei pentru grădiniţă, să organizeze şi să realizeze în mod independent întreaga activitate cu o grupă de copii de vârstă preşcolară.
Condiţia ca studentul să poată realiza practica independentă de două săptămâni în semestrul al VI-lea este să promoveze examenele din toate metodicile (Metodica educaţiei plastice, Metodica dezvoltării primelor noţiuni matematice 1 şi 2, Metodica dezvoltării vorbirii 1şi 2, Metodica educaţiei fizice 1 şi 2, Metodica cunoaşterii mediului înconjurător 1şi 2, Metodica educaţiei muzicale 1 şi 2).
Atunci când studentul îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în Carnetul de student, se prezintă la organizatorul practicii pedagogice pentru a primi îndrumările utile, referitoare la desfăşurarea în continuare a practicii pedagogice independente (repartizarea în instituţia preşcolară, obținerea formularelor necesare, etc.). Studenţii care au realizat practica pedagogică independentă din iniţiativă proprie, fără a se consulta în prealabil cu organizatorul practicii, trebuie să o repete.
Perioada de timp când studentul poate realiza practica pedagogică independentă se stabileşte de comun acord cu coordonatorul practicii pedagogice, dar este condiţionată de posibilităţile existente în instituţia preşcolară, respectiv, aprobarea pentru realizarea practicii din partea instituţiei preşcolare.
După obținerea indicaţiile necesare din partea coordonatorului practicii pedagogice, studenţii merg în instituţiile preşcolare în care au fost repartizaţi. Se adresează educatoarei şef, care stabileşte grupa în care vor desfăşura practica pedagogică. De la educatoarea grupei la care au fost repartizaţi, studenţii primesc temele activităţilor pe care, în primul rând le vor pregăti, şi apoi, le vor realiza în cadrul activităţii instructiv-educative. Înainte de a începe practica pedagogică, studenţii trebuie să întocmească proiectele didactice ale activităţilor distribuite şi să le aducă profesorilor metodişti pentru a fi verificate. Când proiectele sunt acceptate şi apreciate, studentul poate începe practica individuală. Studenţii trebuie să consulte profesorii metodişti despre modalitatea de realizare a proiectelor, a numărului şi structurii lor.
În urma practicii pedagogice independente, studenţii au obligaţia să completeze Jurnalul de activitate pe care îl predau profesorilor pentru control şi notificare.
PRACTICA PROFESIONALĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI PENTRU STUDIILE DE BAZĂ – EDUCATOR PENTRU COPIII DE VÂRSTĂ ANTEPREȘCOLARĂ
  SARCINI GENERALE:
Durata practicii pedagogice continue în cadrul programei – Educator cu studii de specialitate pentru copiii de vârstă antepreșcolară:
 
 • Practica pedagogică 1 în semestrul I – 5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică 2 în semestru al II-lea  – 5 zile lucrătoare (30 de ore);
 • Practica pedagogică 3 în semestrul al III-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică 4 în semestrul al IV-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică 5 în semestrul al V-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore);
 • Practica pedagogică individuală 6 în semestrul al VI-lea – 10 zile lucrătoare (60 de ore).
 
Practica pedagogică 1 – practică asistată la grupele de copiii de vârstă antepreșcolară din cadrul instituţiilor preşcolare
Conţinutul practicii pedagogice şi sarcinile studenţilor sunt următoarele:
         La începutul activităţii practice, directorul (sau pedagogul) instituţiei preşcolare trebuie să ofere studenţilor informaţii despre istoria instituţiei, organizarea activităţii, numărul de grupe şi de copii, numărul de educatori şi a celorlalţi angajaţi; despre dotarea materială şi apoi să îi prezinte mentorilor (educatorilor) la care studenţii vor asista. Studenţii trebuie să cunoască modalitatea de înregistrare a grupelor de copii de vârstă antepreșcolară. Studenţii sunt obligaţi să asiste la toate formele de activităţi educativ-instructive desfăşurate în cadrul grupelor cu copiii de vârstă antepreșcolară
Studenţii trebuie să cunoască documentele pedagogice utile, planul operativ anual al activităţii instructiv-educative, planificarea calendaristică pentru anul în curs. Este necesar să cunoască formele de colaborare cu părinţii, activitatea organelor de specialitate din instituţia preşcolară.
Toate acestea sunt consemnate de student în Jurnalul său de activitate. La finalul practicii pedagogice, educatorul își exprimă (în formă scrisă) părerea despre activitatea studentului. În urma practicii pedagogice, Jurnalul de activitate se prezintă profesorului responsabil pentru această practică, împreună cu adeverinţa valabilă despre realizarea în condiţii optime a practicii. Acestea se înregistrează în Carnetul de student.
La începutul practicii, studentul prezintă instituţiei preşcolare documentele necesare primite de la organizatorul practicii şi eventual, la cerinţa instituţiei preşcolare adeverinţă medicală (analiza secretului din gât).
Practica pedagogică 2 – practica asistată la grupele de copiii de vârstă antepreșcolară din cadrul unei instituţii preşcolare.
Conţinutul practicii pedagogice şi sarcinile studenţilor sunt următoarele:
În timpul practicii studenţii asistă la desfăşurarea activităţii instructiv-educative la nivelul unei grupe de copii de vârstă antepreșcolară din cadrul instituţiei preşcolare, la mentorul stabilit de director şi coordonatorul practicii şi observă toate aspectele activităţi instructiv-educative prevăzute în programul zilnic (desfăşurarea activităţilor, realizarea obiectivelor şi a sarcinilor, metode, mijloace, forme de activitate, activitatea educatoarei şi a copiilor, relaţiile dintre educator şi copii), dacă este necesar oferă ajutor educatorilor. Studenţii asistă şi la restul activităţilor instructiv-educative: activităţi libere şi altele organizate de mentor sau de cei care organizează instituţia preşcolară (dar la care participă mentorul şi copiii din grupa la care studentul asistă): Ziua grădiniţei, serbări excursii etc. Studenţii trebuie să cunoască modalităţile de urmărire a progresului copiilor şi de modernizare a activităţii instructive-educative; dotarea materială a creșei şi a instituţiei preşcolare etc. În timpul desfăşurării practicii, studenţii trebuie să cunoască planificarea şi programarea activităţii educativ-instructive. O importanţă cuvenită trebuie să se acorde şi familiarizării studenţilor cu conţinutul Cărţii educatorului şi a planului didactico-metodic de organizare a activităţii.
Studentul consemnează observaţiile şi informaţiile acumulate în decursul derulării practicii pedagogice în Jurnalul de activitate. La finalul activităţii practice educatorul își exprimă în formă scrisă opinia proprie despre activitatea studentului.
Jurnalul de activitate se prezintă profesorului responsabil pentru această practică, împreună cu adeverinţa valabilă despre realizarea în condiţii optime a practicii, pentru a fi evidenţiate în Carnetul de student.
La începutul practicii, studentul prezintă instituţiei preşcolare documentele necesare primite de la organizatorul practicii şi, eventual, la cerinţa instituţiei preşcolare adeverinţă medicală (analiza secretului din gât).
 
Practica pedagogică 3, Practica pedagogică 4, Practica pedagogică 5 la grupele de copii de vârstă antepreșcolară din cadrul instituţiilor preşcolare se realizează sub următoarele forme:
 
 1. practică asistată,
 2. practică asistată – ajutor în activitatea instructive-educativă (înainte de formele concrete de activitate, cât şi după acestea) şi
 3. realizarea unor faze ale procesului instructive-educativ cu ajutorul mentorului şi organizarea activităţii în prezenţa mentorului în cadrul grupelor de copii de vârstă antepreșcolară. Studentul are obligaţia ca, pe baza observaţiilor şi a metodei documentării pedagogice, să urmărească şi să înregistreze activităţile proprii scenariului zilnic.
          Elementele didactico-metodice de bază necesare înregistrării activităţii:
 • grupa instructive-educativă, activitate, domeniul instructive-educativ,
 • forma de activităţii,
 • obiectivul şi sarcinile activităţii,
 • conținutul activităţii,
 • articularea metodică a activităţii
 • metode și forme de activitate, materiale şi mijloace,
 • desfăşurarea activităţii,
 • corelaţia cu restul domeniilor educativ-instructiv,
 • activitatea copiilor, activitatea educatoarei, opinii despre activitate,
         Studenţii asistă şi participă activ şi la celelalte activităţi instructive-educative, care se desfăşoară în cadrul instituţiei preşcolare. Studentul consemnează observaţiile şi informaţiile acumulate în decursul derulării practicii pedagogice în Jurnalul de activitate. La finalul activităţii practice educatorul exprimă în formă scrisă opinia proprie despre activitatea studentului. Jurnalul de activitate se prezintă profesorului responsabil pentru această practică, împreună cu adeverinţa valabilă despre realizarea în condiţii optime a practicii, pentru a fi evidenţiate în Carnetul de student.
         La începutul practicii, studentul prezintă instituţiei preşcolare documentele necesare primite de la organizatorul practicii şi, eventual, la cerinţa instituţiei preşcolare adeverinţă medicală (analiza secretului din gât).
  Practica pedagogică 6 – practica individuală la grupele cu copiii de vârstă antepreșcolară din cadrul instituţiilor preşcolare
Sarcinile studenţilor în cadrul practicii individuale cu durata de trei săptămâni sunt următoarele:
Fiecare student are obligaţia ca, în baza programei pentru grădiniţă, să organizeze şi realizeze individual întreaga activitate instructive-educativă cu o grupă educativă de copii de vârstă antepreșcolară. Condiţia ca studentul să poată realiza practica individuală de trei săptămâni în semestrul al VI-lea este ca el să promoveze examenele din toate metodicele (Metodica educaţiei plastice, Metodica dezvoltării primelor noţiuni matematice 1 şi 2, Metodica dezvoltării vorbirii 1şi 2, Metodica educaţiei fizice 1 şi 2, Metodica cunoaşterii mediului înconjurător 1şi 2, Metodica educaţiei muzicale 1 şi 2).
În condiția când studentul îndeplineşte toate condiţiile care sunt evidenţiate în Carnetul de student, se prezintă la organizatorul practicii pedagogice pentru a primi îndrumările utile, referitoare la desfăşurarea în continuare a practicii pedagogice individuale (repartizarea în instituţia preşcolară, primirea formularelor necesare etc.). Studenţii care au realizat practica pedagogică individuală din iniţiativă proprie, fără a se consulta în prealabil cu organizatorul practicii, trebuie să o repete.
Perioada de timp când studentul poate să realizeze practica pedagogică individuală se stabileşte în acord cu coordonatorul practicii pedagogice, dar este condiţionată de posibilităţile existente în instituţia preşcolară, respectiv, aprobarea desfăşurării practicii din partea instituţiei preşcolare.
După ce au primit indicaţiile necesare din partea coordonatorului practicii pedagogice, studenţii merg în instituţiile preşcolare în care au fost repartizaţi. Se adresează educatoarei şef, care stabileşte grupa din creşă în care vor desfăşura practica pedagogică. De la educatoarea grupei la care au fost repartizaţi, studenţii primesc temele activităţilor pe care, în primul rând le vor pregăti, şi apoi, le vor realiza în cadrul activităţii instructive-educative. Înainte de a începe practica pedagogică, studenţii trebuie să întocmească proiectele didactice ale activităţilor distribuite şi să le aducă profesorilor metodişti pentru a fi verificate. Când proiectele sunt acceptate şi apreciate, studentul poate începe practica individuală. Studenţii trebuie să se consulte cu profesorii metodişti în privinţa modului de întocmire a proiectelor, a numărului şi structurii lor.
Studenţii au obligaţia să completeze Jurnalul de activitate, pe care la finalul practicii îl predau profesorilor, pentru control şi notificare.
 
dr Nataša Sturza Milić,
coordonatorul practicii pedagogice