KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

image_pdfimage_print
I SEMESTAR (zimski)
         N A S T A V A
         – od 03. X 2022. do 13. I 2023. godine
         STRUČNA PRAKSA     
         12. – 23. decembar 2022.
         Prva godina
         I praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 1 ESPB
         Druga godina
         III praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 2 ESPB
         Treća godina
         V praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 5 ESPB
         RASPUST I PRAZNICI             
         – 11. XI 2022.
         – 24. i 25. XII 2022. (Božić)
         – od 01. I – 09. I 2023. godine
         ISPITNI ROKOVI
         – od 19. I do 11. II 2023. godine (januarsko-februarski)
II SEMESTAR (letnji)
         N A S T A V A
         – od 13. II do 31. V  2023. godine
         STRUČNA PRAKSA           
         15. – 26. maj 2023.
         Prva godina
         II praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 1 ESPB
         Druga godina
         IV praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 2 ESPB
         Treća godina
         VI samostalna praksa: 60 časova, 10 radnih dana 5 ESPB
         RASPUST
         – od 01. VII do 31. VIII 2023. godine  
         ISPITNI ROKOVI
         – od 23. III do 13. IV 2023. godine (martovski)
         – od 01. VI do 30. VI 2023. godine (junski)
         – od 28. VIII do 15. IX 2023. godine (septembarski)  
         – od 22. IX do 14. X 2023. godine (oktobarski)  
                                                                                                                    
         PRAZNICI I PROLEĆNI RASPUST
         – 15-16. II 2023. godine
         – od 14. IV do 17. IV 2023. godine (Uskrs)
         – od 01.- 02. V 2023. godine (1. maj)