OBAVEZE STUDENATA U OBLASTI STRUČNE PRAKSE

image_pdfimage_print
Program rada i obaveze studenata u oblasti stručne prakse za 2019/20. godinu
 
Stručna praksa predstavlja sastavni deo akreditovanog nastavnog programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta (skr. VDPU)  na osnovnim studijama na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu.
 
U sledećoj školskoj 2019/20. godini, predviđena je organizacija I, II, III, IV i V stručne prakse – hospitovanja i VI samostalne stručne prakse:
 
Prva godina
I  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 1 ESPB
II  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 1 ESPB
Druga godina
            III praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 2 ESPB
IV praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 2 ESPB
Treća godina
V praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 5 ESPB
VI praksa – samostalna: 60 časova, 10 radnih dana, 5 ESPB
 
PLANIRANI TERMINI ODRŽAVANJA STRUČNE PRAKSE ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU
 
Vremenski period obavljanja stručne prakse u toku školske godine utvrđen je kalendarom rada Visoke škole.
 
I semestar: 
 
I godina – od 18. XI do 22. XI 2019. godine (5 radnih dana)
II godina – od 18. XI do 29. XI 2019. godine (10 radnih dana)
III godina – od 18. XI do 29. XI 2019. godine (10 radnih dana)
 
II semestar:
 
I godina – od 18. V do 22. V 2020. godine (5 radnih dana)
II godina – od 18. V do 29. V 2020. godine (10 radnih dana)
III godina – od 18. V do 29. V 2020. godine (10 radnih dana)
 
 
OBAVEZE STUDENATA U OKVIRU STRUČNE PRAKSE ZA 2019/20. GOD.
 
Osnovne studije – program: Vaspitač dece predškolskog uzrasta
 
Stručna praksa se organizuje u predškolskim ustanovama u Vršcu i drugim mestima iz kojih gravitiraju studenti Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” Vršac.
 
Studenti biraju da li će praksu raditi u Vršcu ili u svom mestu (I semestar – prva praksa, II semestar – druga praksa, III semestar – treća praksa, IV semestar – četvrta praksa, V semestar – peta praksa, VI semestar – šesta praksa).
 
Pre početka svake prakse (najčešće u nedelji koja prethodi praksi), studenti su obavezni da prisustvuju sastanku u vezi sa organizacijom stručne prakse. Studenti tada od profesora – rukovodioca prakse dr Nataše Sturza Milić dobijaju važna uputstva i potrebna dokumenta (uput za praksu i mišljenje vaspitača) bez kojih ne mogu otići na praksu. Vreme održavanja sastanka blagovremeno se objavljuje na oglasnoj tabli i školskom sajtu.
 
Studenti koji odluče da praksu obavljaju u svom mestu blagovremeno (najmanje 15 dana pre početka prakse) treba da provere da li predškolska ustanova u kojoj će raditi od njih zahteva potvrdu o lekarskom pregledu – SANITARNI pregled (najčešće, bris grla). Ukoliko je lekarski pregled neophodan, studenti sami snose trošak istog.
 
U slučaju da student ne obavi praksu u predviđenom vremenskom periodu, obraća se objašnjenjem (u pismenoj formi) Nastavno – stručnom veću Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”, koje analizira razloge neobavljanja prakse i donosi odluku o daljim postupcima.
 
U toku hospitovanja i neposrednog rada student je obavezan da vodi dnevnik zapažanja (DNEVNIK STRUČNE PRAKSE), koji će nakon prakse predati određenom profesoru radi pregleda (prema broju indeksa, određen je profesor koji pregleda dnevnike). Rok za predaju i pregled dnevnika je blagovremeno utvrđen i javno objavljen na oglasnoj tabli i školskom sajtu.
 
U slučaju da student ne preda dnevnik u određenom roku, obraća se objašnjenjem (u pismenoj formi) Nastavnom veću Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”, koje analizira razloge zbog kojih dnevnik nije predat i donosi odluku o daljim postupcima.
 
Svaka praksa se evidentira u indeks, u rubrici predviđenoj za studentsku praksu. Praksu evidentira profesor ili saradnik koji je pregledao dnevnik. Da bi praksa bila evidentirana, studenti moraju imati:
  1. dokaz (potvrdu) o obavljenoj stručnoj praksi koju im izdaje predškolska ustanova u kojoj je obavljena praksa (osim u slučaju kada se praksa obavlja u vršačkim vrtićima)
  2. pozitivno mišljenje vaspitača (popunjava vaspitač vaspitno-obrazovne grupe u kojoj je student obavljao praksu)
Studenti koji praksu obavljaju u predškolskim objektima u Vršcu ne dobijaju potvrdu, budući da  ih profesori Škole svakodnevno obilaze i vode računa o njihovoj redovnosti. U slučaju da studenti ne dolaze redovno, kasne ili pokazuju druge oblike neprikladnog i neodgovornog ponašanja, Nastavno – stručno veće donosi odluku o daljim postupcima.
 
Zadaci stručne prakse i njena organizacija za studente u okviru programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta(VDPU) precizno su formulisani u dokumentima Visoke škole i Dnevniku stručne prakse.
 
Zadaci i obaveze studenata
      
Stručna praksa u I, II, III, IV i V semestru – HOSPITOVANJE          
 
Opšti zadaci:
– Identifikovanje Osnova predškolskog programa koji se realizuje u vaspitnoj grupi;
– Informisanje o broju vaspitnih grupa i dužini boravka dece u vrtiću;
– Upoznavanje prostorne organizacije (enterijer i eksterijer);
– Opisivanje kutića, centara interesovanja i prostornih celina u eksterijeru i procena njihove funkcionalnosti;
– Upoznavanje strukture i nivoa vaspitne grupe na osnovu Knjige rada vaspitača.
 
Posebni zadaci (odnose se na sadržaje nastavnih oblasti koji se izučavaju tokom odgovarajućeg semestra).
 
Zapažanja na kraju stručne prakse:
– aktivnosti u kojima je učestvovao student;
– impresije o protekloj pedagoškoj praksi
 
Svi studenti su obavezni da vode Dnevnik stručne prakse. U toku svih radnih dana studenti prate rad samo jedne vaspitne grupe; neposredno pomažu vaspitaču u organizovanju celokupnog rada sa vaspitnom grupom; konsultuju vaspitača o svim bitnim pitanjima vaspitno-obrazovnog rada u vaspitnoj grupi.
Na kraju prakse vaspitač u pismenoj formi daje mišljenje o studentu u formi obrasca – MIŠLJENJE VASPITAČA.
 
SAMOSTALNA stručna praksa u VI semestru
 
Organizacija i zadaci studenata:
 
Svaki student je obavezan da, na osnovu programa dečjeg vrtića, samostalno organizuje i realizuje celokupan vaspitno-obrazovni rad sa jednom vaspitnom grupom dece predškolskog uzrasta.
 
Uslov za izlazak studenta na samostalnu stručnu praksu u šestom semestru su položene sve metodike (Metodika likovnog vaspitanja, Metodika početnih matematičkih pojmova 1 i 2, Metodika razvoja govora 1 i 2, Metodika fizičkog vaspitanja 1 i 2, Metodika upoznavanja okoline 1 i 2 i Metodika muzičkog vaspitanja 1 i 2).
 
Odlukom Stručnog veća za metodike SAMO u maju mesecu (od 18. V do 29. V 2020. godine) studenti treće godine (ne apsolventi) mogu izaći na samostalnu stručnu praksu ukoliko su položili SVE metodike 1 (Metodiku likovnog vaspitanja 1, Metodiku početnih matematičkih pojmova 1, Metodiku razvoja govora 1, Metodiku fizičkog vaspitanja 1, Metodiku upoznavanja okoline 1 i Metodiku muzičkog vaspitanja 1) i uradili predispitne obaveze iz SVIH metodika 2.
 
Kada student ispuni sve navedene uslove koji su evidentirani u indeks, javlja se oraganizatoru prakse radi dalje koordinacije samostalne stručne prakse (raspoređivanja u predškolsku ustanovu, dobijanja neophodnih formulara i dr.). Studenti koji su samoinicijativno obavili samostalnu stručnu praksu bez prethodnih konsultacija sa organizatorom prakse, moraju ponoviti istu.
Vremenski period kada će student moći da obavi samostalnu stručne praksu određuje se nakon dogovora sa rukovodiocem prakse, a uslovljeno je raspoloživim mogućnostima u predškolskoj ustanovi, odnosno, odobrenjem od strane predškolske ustanove.
Nakon dobijanja uputa od rukovodioca prakse, studenti odlaze u predškolsku ustanovu u koju su raspoređeni. Obraćaju se glavnom vaspitaču koji određuje u kojoj vaspitnoj grupi će obavljati praksu. Od vaspitača vaspitne grupe u kojoj su raspoređeni dobijaju teme za aktivnosti koje će, najpre, pripremiti, a zatim, realizovati u okviru vaspitno-obrazovnog rada. Pre početka prakse, studenti profesorima iz svih metodika donose na pregled odgovarajući broj priprema za aktivnosti koje će obavljati. Kada pripreme budu prihvaćene, student može započeti samostalnu praksu. O načinu, broju i strukturi priprema studenti se konsultuju sa profesorima svih metodika. 
Nakon završetka samostalne stručne prakse studenti su obavezni da napišu Dnevnik stručne prakse koji predaju profesorima prema utvrđenom rasporedu na pregled.
 
Dnevnik stručne prakse se nabavlja u biblioteci Visoke škole.
dr Nataša Sturza Milić,
rukovodilac stručne prakse