OBAVEZE STUDENATA U OBLASTI STRUČNE PRAKSE

image_pdfimage_print
U PRIPREMI
U narednoj akademskoj 2021/22. godini, planirane su: zimske (u I semestru) i prolećne (u II semestru) stručne prakse tipa hospitovanje i samostalna stručna praksa na osnovnim studijama na smeru Vaspitač dece predškolskog uzrasta i Istraživačka stručna praksa 1 i 2 na master studijama u okviru programa Strukovni master vaspitač.
Stručne prakse biće organizovane u skladu sa preporukama organizacije rada u vreme pandemije, prema sledećem fondu časova i opterećenju za pojedinačne prakse:
Studijski program osnovnih studija: Vaspitač dece predškolskog uzrasta
Prva godina
I  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 1 ESPB
II  praksa: 30 časova, 5 radnih dana, 1 ESPB
Druga godina
 III praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 2 ESPB
 IV praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 2 ESPB
Treća godina
V praksa: 60 časova, 10 radnih dana, 5 ESPB
VI  samostalna praksa: 60 časova, 10 radnih dana 5 ESPB
Precizni termini održavanja stručne prakse definisani su Kalendarom rada Visoke škole.
Za potrebe stručnih praksi 1 – 5 biće korišćeni Dnevnici prakse u elektronskom obliku, na srpskom, rumunskom i romskom jeziku.
Za potrebe samostalne stručne prakse primenjivaće se već pripremljen integrativni materijal uz detaljna uputstva profesora metodika:
  1. Okvirni model projektnog planiranja
Na master studijama u narednoj školskoj godini planirane su Istraživačka praksa 1 (60 časova i 2 ESPB) i Istraživačka praksa 2 (120 časova i 8 ESPB), koje će se odvijati kontinuirano tokom školske godine.
Za potrebe Istraživačke stručne prakse 1 i 2 koristiće se već pripremljen integrativni materijal uz detaljna uputstva profesora metodika:
Istraživačke prakse 1 i 2 obuhvataće samostalan i istraživački rad studenata uz stručno vođenje mentora – profesora iz obaveznih i izbornih predmeta, a koja se obavlja u predškolskim institucijama sa kojima Visoka škola ima potpisan ugovor (protokol o saradnji) ili u kojima su studenti master studija zaposleni. Studenti treba da pokažu i primene temeljno znanje i didaktičko-metodičke veštine i kompetencije za samostalan rad sa decom predškolskog uzrasta kroz različite vidove aktivnosti i istraživanja koja su inicirana novim znanjima stečenimna 1. i 2. godini master studija.
Studenti će voditi portfolio istraživačke stručne prakse za sve primenjene oblike rada (opis primenjenih sadržaja i inovativnih postupaka, nacrt i rezultati pilot-istraživanja, dokumentacija sa projekta…).
Planira se da studenti master studija, na svoju inicijativu mogu pristupati informalnoj praksi koja se odvija izvan formalnih obrazovnih institucija, unutar konteksta vaspitno-obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta, sa ciljem razvoja poželjnih kompetencija refleksivnih praktičara (maksimalno 20 časova u okviru prakse).
U oblasti stručne prakse planiraju se analize istih na sastancima Komisije za kvalitet, Stručnog veća za metodike, Nastavno-stručnog veća i Studentskog parlamenta. Planiraju se redovne studentske evaluacije koje će obuhvatiti najvažnije elemente stručnih praksi.
U oblasti stručne prakse planira se obnavljenje i potpisivanje novih ugovora i protokola o saradnji i organizaciji stručne prakse studenata sa državnim i privatnim predškolskim ustanovama iz Republike Srbije i inostranstva.
Planira se saradnja sa Predškolskom ustanovom Zrenjanin u okviru projekta For Unique New Education Design – FUNED. Ovaj projekat ima međunarodni karakter i podrazumeva saradnju Visoke škole strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov” iz Vršca u osmišljavanju i implementaciji inovativnih metoda u radu sa decom predškolskog uzrasta sa dve organizacije iz Rumunije, kao i sa Predškolskom ustanovom Zrenjanin. Saradnja će biti ostvarena i u oblasti stručne prakse.
dr Nataša Sturza Milić, koordinator stručne prakse