UPRAVA I STRUČNE SLUŽBE

image_pdfimage_print
                                                                                                            
 
Telefon
E-mail
Direktorica
013/833-420
Sekretar
013/832-517
Referent za studentska pitanja
013/831-628
Finansijska služba
013/823-680
Biblioteka
013/836-615
Katedra za pedagogiju i psihologiju
prof. dr A. Stojanović
Katedra za pedagogiju i psihologiju
Biljana Vujasin
Katedra za metodike
 
Katedra za strane jezike
 
 
Adresa: Vršac, Omladinski trg br. 1
 
 
Tekući račun: 840-28666-72
PIB: 100913781
 
 
Izvršioci
Ime lica
Rad sa studentima
Direktorica Škole
doc. dr Jelena Prtljaga
radnim danom od 10 do 12 časova
Zamenik direktorice
dr Eudjen Činč
radnim danom od 10 do 12 časova
Sekretar
Stevan Miljkov
radnim danom od 10 do 12 časova
Referent za studenska pitanja
Zoran Marjanov
Jasmina Mirković
radnim danom od 10 do 13 časova
Bibliotekarke*
Milijana Lazarević,
Marija Malović i
Jasmina Mirković
radnim danom od 08:30 do 15:30 časova
(subotom od 09 do 12 časova)
 
* U čitaonici Biblioteke studenti mogu koristiti računare (za izradu seminarskih i diplomskih radova, pristup Internetu za uvid u stručnu literaturu i sl.)