1

RASPORED POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. g.

STUDIJSKI PROGRAM:  VASPITAČ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Kako su tokom školske godine moguće izmene, aktuelne informacije potražite na linku: https://www.uskolavrsac.edu.rs/tag/ispiti/