1

RASPORED PREDAVANJA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. g.

Vaspitač dece predškolskog uzrasta
 
 
Strukovni master vaspitač
 
Strukovna medicinska sestra/tehničar
 
III semestar
V semestar
 
Vaspitač dece predškolskog uzrasta
 
Strukovni master vaspitač
 
Strukovna medicinska sestra/tehničar
 
IV semestar
VI semestar
 
 
 
I godina studija
 
 
II godina studija
 
III godina studija