RASPORED PREDAVANJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. g.

Vaspitač dece predškolskog uzrasta
 
 
Strukovni master vaspitač
 
Vaspitač dece predškolskog uzrasta
 
Strukovni master vaspitač
 
II semestar
IV semestar
I godina studija
II godina studija
III godina studija