Stimaţi studenți

image_pdfimage_print
Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori ,,Mihailo Palov“ din Vârşeţ, a fost pentru prima dată acreditată ca şcoală de înalte studii de specialitate în anul 2007, când a obţinut şi Autorizaţia de funcţionare pentru realizarea programei de studii – educator cu studii de specialitate. Între timp au fost acreditate şi realizate şi alte programe de studii de specializare și masterat. Şcoala de Înalte Studii deţine toate autorizaţiile necesare de funcţionare.
 
În prezent, Şcoala de Înalte Studii oferă un singur program de studii de licenţă, este vorba de programul armonizat şi modernizat – Educator pentru copiii de vârstă preşcolară (acreditat în anul 2016). Acest program de studii a fost conceput şi acreditat în cadrul programului TEMPUS Teach – Armonizarea programelor şi a planurilor de învăţământ pentru formarea educatorilor în Serbia.
 
Programul de studiu amintit a fost creat astfel încât să combine cele 2 programe de studii care s-au realizat până acum în cadrul Şcolii de Înalte Studii (Educator cu studii de specialitate şi Educator pentru copiii de vârstă antepreşcolară) şi să vă ofere vouă, studenţilor, viitorilor educatori, oportunitatea de a acumula mai multe competenţe profesionale. Elementele armonizate se referă, înainte de toate, la conţinuturile curriculare ale disciplinelor cbligatorii sau opţionale existente până acum sau nou introduse, la metodele de învăţământ folosite, la bibliografie şi la competenţele pe care studenţii le dobândesc. În acest sens, în programa şcolară s-a introdus un număr determinat de discipline obligatorii şi un număr însemnat de discipline opţionale, prin intermediul cărora se satisface necesitatea de dezvoltare a competenţelor profesionale în domeniul incluziunii, competenţelor TCI (tehnologiile informaţiei şi comunicării), a competenţelor de pedagogie dramatică, competenţelor de comunicare, precum şi oportunitatea de studia limba engleză ca limbă străină pe parcusul întregii perioade de studiu, având în vedere că există cursuri opţionele de limba engleză în fiecare semestru. De asemenea, este inovată şi intensificată practica pedagogică şi metodică.
 
În cadrul programului nou acreditat – Educator pentru copiii de vârstă preşcolară, există 4 module, care sunt create pe baza disciplinelor opţionale oferite, în cadrul cărora studenţii pot dobândi următoarele titluri profesionale:
1. educator cu studii de specialitate
2. educator cu competențe sporite pentru activitatea cu copiii de vârstă antepreşcolară
3. educator cu competențe sporite pentru activitatea cu copiii defavorizaţi social
4. educator cu competențe sporite pentru activitatea cu copiii în limba engleză.
 
Pe lângă programul de studii de licenţă, la Şcoala de Înalte Studii se realizează şi un program de studii de masterat – master – educator de specialitate, care a fost acreditat în anul 2018.
 
La Şcoala de Înalte Studii învăţământul se desfășoară în trei limbi: limba sârbă, română și rromă (începând cu anul 2009/2010)
 
La Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori studiile de  licenţă au durata de trei ani şi pe parcursul lor studenţii se pregătesc în vederea funcţionării individuale şi sociale eficiente în condiţiile educaţionale contemporane. Programa de studii a Şcolii porneşte de la premisa că pedagogia modernă vorbeşte despre un set de capacităţi respectiv competenţe, care reprezintă o condiţie strict necesară pentru creşterea realizărilor inividuale şi sociale. Competenţa şi domeniile sale restrânse, autocompetenţa şi competenţa socială se consideră ca fiind capacităţi esenţiale în procesul de dezvoltare a individului în viaţa socială şi personală în secolul XXI.
 
Spaţiul educaţional european unic din punct de vedere al tinerilor ar putea constitui un avantaj în sensul existenţei unor posibilităţi mai mari de mobilitate. Acesta este motivul pentru care programa pe care am conceput-o oferă studenţilor posibilitatea unei atitudini critice, ajutându-i să se maturizeze  şi să devină capabili în a lua decizii într-o formă independentă. Deciziile nu trebuie să fie neapărat de natură pedagogică ci şi de natură morală, umană, asemenea acelora care la bază au altruismul, empatia şi înţelegerea dintre oameni, să vă ajute să dezvoltaţi autorespectul şi dragostea faţă de oameni, să fiţi capabili să planificaţi şi să suportaţi consecinţele propriilor decizii ceea ce implică toleranţa, capacitatea de a asculta pe celălalt, capacitatea de soluţionare a situaţiilor dificile, capacitatea de a găsi sensul lucrurilor. Prin programă se tinde spre dezvoltarea simţului responsabilităţii, a iniţiativei şi a multor alte caracteristici ale activităţii pedagogice. La nivel practic aceasta înseamnă că vom tinde să vă încadrăm în munca de echipă ceea ce presupune creativitatea şi contribuţiile personale, individuale la obţinerea rezultatelor în echipă.
 
În perioada precedentă în curricule s-a tins spre evidenţierea unităţii dintre ştiinţă, cercetare şi cunoaşterea esenţei, a sensului şi la fel spre necesitatea accentuată de a utiliza metodele interacţiunii, curricule tematice, activitate de ansamblu, etc. Şcoala noastră tinde să vă ofere o bază educaţională solidă care să fie în folosul meseriei pe care o veţi practica. Dezvoltarea persoanei privită prin prisma europeană, este în contextul nostru, în primul rând în funcţia progresului studenţilor, pregătirile pentru a face faţă vieţii reale şi pregătirile pentru activitatea care precede unei abordări cu succes a domeniului practic şi dobândirii de experienţă în activitate.
 
Alcătuind informatorul care se găseşte în faţa dumneavoastră, am avut intenţia de a vă oferi cât mai multe informaţii pentru a vă facilita studiile. Impresia generală a fost aceea că existenţa unei astfel de publicaţii vă va ajuta în drumul pe care îl aveţi de parcurs şi că va limita dificultăţile pe care le întâmpinaţi.  În paginile informatorului veţi putea găsi răspunsul la multe dintre întrebările cu privire la conţinuturile materiilor, bibliografie, întrebările pentru examen, modul de susţinere a examenelor, subiectele pentru lucrarea de licenţă, comisii, etc. Mai puteţi găsi şi informaţiile cu privire la comunicarea electronică. Avem convingerea că toate acestea vă vor fi de real folos şi că vă vor sprijini în realizarea primilor paşi  ceea ce reprezintă jumătatea drumului spre îndeplinirea obiectivului.
 
Sincere urări de bine.