Strukovna medicinska sestra/tehničar

image_pdfimage_print
R.br. Šifra

predmeta

Naziv predmeta Sem. Aktivna nastava

P/V/DON

Ostali časovi ESPB

 

1 21.OM0001 Osnovi anatomije 1 2 2     6
2 21.OM0002 Zdravstvena nega 1 1 2 2     6
3 21.OM0003 Zdravstvena psihologija 1 2 1     4
4 21.OM0004 Strani jezik 1 1 1 2     4
5 21.OM0005 Osnovi komunikacije u zdravstvu 1 2 1     4
6 21.OM0042 Istorija zdravstva 1 1 2     4
7 21.OM0043 Farmakologija 1 1 2     4
8 21.OM0007 Stručna praksa 1 1     10 2
9 21.OM0008 Hirurške veštine 2 2 2     6
10 21.OM0009 Fiziologija 2 3 2     6
11 21.OM0010 Zdravstvena nega 2 2 3 2     6
12 21.OM0011 Strani jezik 2 2 1 2     4
13 21.OM0044 Rad sa decom u bolničkim uslovima 2 1 2     4
14 21.OM0045 Terapijske primene umetničkih aktivnosti 2 1 2     4
15 21.OM0013 Stručna praksa 2 2     10 2
16 21.OM0014 Letnja stručna praksa 1 2       42 2
17 21.OM0015 Preventivna zdravstvena zaštita 3 1 2     6
18 21.OM0016 Urgentna medicina 3 3 2     6
19 21.OM0017 Radiologija 3 3 2     6
20 21.OM0018 Zdravstvena nega u internoj medicini 3 3 2     6
21 21.OM0046 Strani jezik struke 1 3 1 1     4
22 21.OM0047 Istraživanja u zdravstvu 3 1 1     4
23 21.OM0020 Stručna praksa 3 3     9 2
24 21.OM0021 Nega hirurškog pacijenta 4 3 2     6
25 21.OM0022 Infektivne bolesti 4 2 2     6
26 21.OM0023 Psihopatologija razvojnog doba 4 2 2     5
27 21.OM0024 Fizička aktivnost i zdravlje 4 2 2     5
28 21.OM0048 Strani jezik struke 2 4 1 2     4
29 21.OM0049 Etika u zdravstvu 4 1 2     4
30 21.OM0026 Stručna praksa 4 4     10 2
31 21.OM0027 Letnja stručna praksa 2 4       42 2
32 21.OM0028 Patofizilogija 5 3 2     6
33 21.OM0029 Reproduktivno zdravlje 5 3 2     6
34 21.OM0030 Socijalna gerontologija 5 2 1     6
35 21.OM0031 Osnovi menadžmenta 5 2 2     6
36 21.OM0050 Organizacija slobodnog vremena u bolničkim uslovima 5 1 2     4
37 21.OM0051 Tolerancija 5 1 2     4
38 21.OM0033 Stručna praksa 5 5     10 2
39 21.OM0034 Zdravstvene potrebe stanovništva i demografske strukture 6 2 2     4
40 21.OM0035 Osnovi genetike 6 3 2     5
41 21.OM0036 Ishrana i dijetetika 6 3 2     5
42 21.OM0037 Primena IKT u zdravstvu 6 2 2     2
43 21.OM0052 Mentalno zdravlje 6 1 2     4
44 21.OM0053 Estetska hirurgija 6 1 2     4
45 21.OM0039 Stručna praksa 6 6     10 2
46 21.OM0040 Letnja stručna praksa 3 6       42 4
47 21.OM0041 Predmet završnog rada 6     3   2
48 21.OM0055 Završni rad 6       1 2