KOMPLEKSNOST DAROVITOSTI U KULTURI UČENJA


GIFTEDNESS COMPLEXITY IN LEARNING CULTURE

29. okrugli sto

VISOKA STRUKOVNA VASPITAČKA I MEDICINSKA ŠKOLA U VRŠCU
Go to organizuje

organizuje

u Vršcu

u saradnji sa
Go to Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Romania

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Romania

Univerzitet „Aurel Vlajku”, Arad, Rumunija

Go to Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Slovenija

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Slovenija

Univerzitet u Mariboru, Pedagoški fakultet, Slovenija

Go to The International Centre for Innovation in Education, Ulm, Germany

The International Centre for Innovation in Education, Ulm, Germany

Međunarodni centar za inovacije u obrazovanju, Ulm, Nemačka

Go to Универзитет „Св. Климент Охридски”, Педагошки факултет, Битола, Македонија

Универзитет „Св. Климент Охридски”, Педагошки факултет, Битола, Македонија

Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski”, Pedagoški fakultet, Bitola, Makedonija

O darovitosti

u gradu pod kulom
Problem darovitosti godinama privlači pažnju ...

...velikog broja istraživača mnogih zemalja. Želeli smo da, obeležavajući dvadesetogodišnjicu od pokretanja skupa, zabeležimo broj učesnika na okruglim stolovima koji su o darovitosti realizovani uglavnom u Vršcu, u sada Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov”. (preciznije u prilogu)
Uporedo sa početkom izdavačke delatnosti (tadašnje) Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu pokrenut je i Zbornik stručnih i naučnih radova. Od 1995. g., u skladu sa realizacijom skupa, objavljuju se i saopštenja učesnika skupa, te prilozi nastavnika i saradnika, kojima se prvenstveno obrađuje problematika vaspitno-obrazovnog rada sa darovitima. (prilog)

  • više od 20 okruglih stolova

  • više od 1000 učesnika

  • više od 850 radova

  • iz više od 15 država

Publikacija „20 godina o darovitosti“

Priredile: Ivana Đorđev i Ljiljana Kelemen

20 godina

arhiva

OKRUGLIH STOLOVA

Kontaktirajte nas

Brzo i sigurno odgovaramo na Vaša pitanja.