20. okrugli stoDAROVITOST I KREATIVNOST RAZVOJNA PERSPEKTIVA KREATIVNE PERFORMANSE

Obaveštenje
1st Call
Pozivnica
Zbornik rezimea – Book of Abstracts
Zbornik radova – Book of Proceedings
Plakat20

Uvodna predavanja

docent dr Vlad Petre Glaveanu, sa Univerziteta u Alborgu u Danskoj

(prezentacija teme: Procena kreativnosti: od merenja do intervencije)

docent dr Alina Roman, dekan Fakulteta za obrazovanje, psihologiju i socijalni rad, Univerziteta „Aurel Vlajku“ iz Arada u Rumuniji

(prezentacija teme: Implikacije emocionalne inteligencije i kreativnosti u formiranju prosocijalnog ponašanja).