Okrugli stolovi 1- 10Zbornici radova – opremljeni fotografijama
napomena: publikovane su raspoložive radne verzije (moguće su izvesne nedoslednosti i nekorigovani sadržaji)
OS1

10. okrugli sto – Strategije podsticanja darovitosti

OS9

9. okrugli sto  – Mesto darovitih u kurikularnoj reformi1995. Darovitost na predškolskom i mlađem školskom uzrastu
1996. Darovitost i kreativnost na predškolskom i mlađem osnovnoškolskom uzrastu
1997. Podsticanje darovitosti
1998. Društvena podrška darovitosti
1999. Rana identifikacija darovitosti
2000. Stvaraoci i stvarnost
2001. Darovitost u studentskoj populaciji
2002. Podsticanje darovitosti na studijama iz ugla Bolonjske deklaracije
2003. Mesto darovitih u kurikularnoj reformi
2004. Strategije podsticanja darovitosti

 

1. okrugli sto:
Darovitost na predškolskom i mlađem školskom uzrastu
 
 • Mr Viorika Paser: Darovitost na predškolskom i mlađem školskom uzrastu
 • Dr Slavko Krkljuš: Daroviti u školskim uslovima
 • Dr Dušan Ristić: Darovitost na predškolskom i mlađem školskom uzrastu
 • Dr Jovan Đorđević: Oblici i sadržaji rada sa darovitim učenicima
 • Dr Bosiljka Đorđević: Intelektualne sposobnosti i darovitost na uzrastu do 10-11 godina
 • Dr Stipan Jukić: Odnos između teorije i postojeće prakse u radu sa darovitim učenicima
 • Prof.dr Vladimir Cvetanović: Čas literarnog stvaralaštva učenika – šansa za darovite
 • Dr Emil Kamenov: Program za razvoj dečje kreativnosti
 • Mr Ljubo Kaurin: Uticaj učiteljevog shvatanja svoje uloge na podražavanje i podsticaj darovitih učenika
 • Dr Isidor Graorac: Darovitost, samoaktualizacija i iskustvo razlike
 • Mr Slavica Maksić: Međunarodni centar za radoznalu decu – ICIC
 • Dr Borislav Stanojlović: Blagovremeno dijagnostikovanje darovitosti – bitan činilac efikasnog rada sa darovitom decom
 • Dr Nikola Tomašev: Kreativnost deteta
 • Mr Mile Lovre: Indikatori tehničke darovitosti
 • Mr Branka Pavlović: "Školica-pametnica" – program podsticanja kreativnih ispoljavanja kod dece predškolskog uzrasta
 • Dr Grozdanka Gojkov: Daroviti iz aspekta edukacije vaspitača i učitelja
 • Dr Trailo Spariosu: Identifikacija darovite dece na predškolskom uzrastu
 • Mr Mirko Dejić: Rešavanje aritmetičkih zadataka na predškolskom nivou
 • Dr Ileana Magda: Stimulisanje i manifestovanje jezičkog talenta dece predškolskog i nižeškolskog uzrasta
 • Mr Anđa Stojanović: Kako porodica u ovom vremenu doživljava darovitost djeteta
 • Dr Jon Lelea: Pojmovno određivanje muzikalnosti na ranom uzrastu kao uslov identifikacije darovitih
 • Mr Svetlana Kurteš: Psihološki aspekti usvajanja jezika od značaja za ranu identifikaciju darovitosti
 • Slobodan Malušić: Specifičnosti i mogućnosti rada sa darovitim učenicima mlađeg školskog uzrasta
 • Snežana Ružić: Podsticanje profesionalnog razvoja darovitih učenika
 
2. okrugli sto:
Darovitost i kreativnost na predškolskom i mlađem osnovnoškolskom uzrastu
 
 • Dr Emil Kamenov: Razvijanje darovitosti na ranim uzrastima
 • Dr Slavko Krkljuš: Obrazovanje darovitih bez posrednika – didaktičke implikacije
 • Dr Dušan Ristić, Dr Aleksandar Krstić: Rad sa nadarenom decom predškolskog uzrasta (Studija slučaja Neca Sadovski)
 • Dr Jovan Đorđević: Kreativnost na predškolskom uzrastu – osobenosti i forme
 • Dr Bosiljka Đorđević: Intelektualne sposobnosti i kreativnost
 • Mr Slavica Maksić: Ganjeovo shvatanje darovitosti, talenata i kreativnosti
 • Mr Slavica Maksić: Status kreativnosti u novim teorijama
 • Dr Dušanka Lazarević: O razvoju produktivnog mišljenja u svetlu teorije Vigotskog
 • Dr Milan Nedeljković: Razvojne potrebe darovitih učenika i osposobljavanje nastavnika
 • Dr Stipan Jukić: Neke mogućnosti angažovanja obdarenih učenika u nastavi
 • Dr Isidor Graorac: Stvaralaštvo i smisao
 • Dr Borislav Stanojlović: Dijagnostifikovanje i mogućnosti rada sa darovitom decom
 • Dr Mara Đukić: Kreativnost i subjekti razredne nastave
 • Aleksandar Šević: Kreativno mišljenje i organizacija ličnosti učenika mlađeg školskog uzrasta
 • Dr Vasile Popa, Dr Doru Silviu Luminosu: Cercetări personale privind bioritmul fizic, emoţional şi intelektual la elevi
 • Dr Doina Vintilescu: Educarea copiilor supradotaţi în şcoală şi în familie
 • Mr Zora Krnjaić: Stimulativni programi i procesna dijagnostika
 • Mr Branka Pavlović: Psihosocijalne potrebe dece i kreativna ispoljavanja na predškolskom uzrastu
 • Dr Mirko Dejić: Neki oblici vannastavnog rada sa decom darovitom za matematiku
 • Dr Slobodanka Burazin: Razvijanje kreativnosti u predškolske dece (Nova shvaćanja i dileme)
 • Dr Ileana Magda: Vannastavne aktivnosti – efikasni oblici stimulisanja talenata i kreativnosti u oblasti rumunskog jezika kao maternjeg jezika učenika nižih razreda osnovne škole
 • Dr Grozdanka Gojkov: Kreativnost budućih učitelja i vaspitača kao pretpostavka potsticanja kreativnosti dece
 • Mr Viorika Paser: Podsticanje kreativnosti učenika – Element i za strukturisanje didaktičkih instrukcija –
 • Mr Dragana Josifović: Podsticanje darovitosti dece predškolsog uzrasta nastavom metodike razvoja govora i praktičnim radom
 • Aleksandar Stojanović: Unutrašnji podsticaji darovite dece za učenje
 • Mr Sreten Makević: Teorijski sistemi – osnova za razvoj obdarenosti i stvaralačkih sposobnosti dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta

Promocija knjiga:

Daroviti i ( ne) uspeh, autor: prof. dr Bosiljka Đorđević (prikaz: prof. dr Nedeljko Trnavac)
Kognitivni stil u didaktici, autor: doc. dr Grozdanka Gojkov (prikaz: prof. dr Trailo Spariosu)  
 
3. okrugli sto:
Podsticanje darovitosti
 
 • Dr Bosiljka Đorđević: Podsticanje darovitosti
 • Dr Slavko Krkljuš: Didaktičko objašnjenje motivacije nadarenih
 • Dr Jovan Đorđević: Poznavanje prirode darovitosti – pretpostavka za njeno podsticanje i razvoj
 • Dr Dušan Ristić, dr Aleksandar Krstić: Kako podstaći inovativnost i kreativnost?
 • Dr Emil Kamenov: Aktiviranje deteta u procesu učenja uz pomoć Shema i modela – uslov za razvoj stvaralačkog mišljenja
 • C. J. Maker, A. B. Nielson, J. A. Rogers: Nadarenost, različitost i rešavanje problema
 • Dr Mara Đukić: Daroviti učenici u sistemu problemske nastave
 • Mr Slavica Maksić: Efekti podsticanja darovitosti u školi
 • Dr Dušanka Lazarević: Podsticaj za kreativno angažovanje učenika u nastavi
 • Dr Milan Nedeljković: Pretpostavke za donošenje programa rada sa darovitim učenicima
 • Dr Isidor Graorac: Humanistički i hrišćanski odnos prema darovitosti
 • Dr Borislav Stanojlović: Porodična sredina i razvoj intelektualnih sposobnosti
 • Mr Zora Krnjaić: Značaj institucionalizovanog podsticanja nadarenosti
 • Dr Tomislav R. Đurić: Uslovi za stvaralaštvo kod učenika
 • Dr Zoran Avramović: Kulturološki aspekti udžbenika kao podsticaj kreativnosti
 • Dr Slobodanka Burzain: Kako kreativna deca mogu pomoći odraslima u rešavanju problema
 • Dr Vladimir Cvetanović: Odeljenska priredba – podsticaj za darovite
 • Mr Branka Drašković: Savremeni metodi rada sa učenicima darovitim u matematici
 • Sp. sci Ljiljana Panić-Tomašević: Koliko takmičenje učenika utiče na razvoj talenata
 • Mr Ranko Stevanović: Uloga dečjih igara sa pevanjem u podsticanju muzičkog stvaralaštva darovite dece
 • Dr Mirko Dejić: Matematičke sposobnosti i njihovo razvijanje
 • Mr Sreten Makević: Programski sadržaji – važan faktor podsticanja razvoja darovitosi učenika osnovne škole
 • Zdravko Starc: Tri rešenja jednog zadatka
 • Ana Milovanović: Lutkarski edukativni festival kao model podsticanja dečje kreativnosti
 • Dr Nikola Tomašev: Pojam i odabrani elementi kreativizacije
 • Dujo Runje: Nove osnove programa kao okvir za podsticanje kreativnosti
 • Dr Grozdanka Gojkov: U prilog tezi o potrebi kompleksnijih metodoloških pristupa u istraživanju didaktičkog tretmana darovitih
 • Mr Viorika Paser: Daroviti učenici u nastavi
 • Mr Dragana Josifivić: Daroviti i poezija za decu Dušana Radovića
 • Aleksandar Stojanović: Podsticanje razvoja dečije kreativnosti
Promocija knjiga:
 
Studije dr Tomislava R. Đurića – Darovitost i stvaralaštvo, Iskrice uma i Profesionalna orijentacija darovitih (prikaz: Mr Viorika Paser)
 
4. okrugli sto:
Društvena podrška darovitosti
 
 • Dr Slavica Maksić, Društvena podrška darovitosti
 • Dr Dušan Ristić, Milica Velimirović: Zobrrazna Crrvenkapa
 • Dr Đorđe Đurić: Izbor i podrška darovitih studenata
 • Prof. univ. dr. Doina Vintilesku, conf. univ. dr. Doru Luminosu: Stimulorea tinerelor talente în învătământul în Romania (Stimulisanje mladih talenata u Rumuniji)
 • Dr Jasmina Šefer: Od podsticanja stvaralaštva svih do ispoljavanja i samoprepoznavanja darovitosti
 • Dr Dušanka Lazarević: Kulturni razvoj deteta i darovitosti
 • Dr Milenko Kundačina, dr Vojko Radomirović: Neki pedagoško-psihološki problemi u otkrivanju i identifikovanju darovitih učenika
 • Dr Milan Uzelac: Fragmentarna napomena o pojmu darovitosti
 • Dr Petar Stojaković: Osobine ličnosti darovite dece (Dimenzija: introverzija-ekstraverzija)
 • Prof. univ. dr. Romeo Poenaru: Inventar de probleme pentru asistenta supradotatilor (Pregled problema pružanja podrške darovitima)
 • Dr Slobodanka Burazin: Kreativne osobine lidera grupa
 • Lect. univ. Anton Ilica: Cultura de perfomanţă (Kultura visokih postignuća)
 • Dr Nikola Tomašev, Snežana Maletin: Uticaj pola na kreativne perfomanse deteta
 • Dr Grozdana Gojkov: Osipanje darovitosti-neadekvatnosti identifikacije ili slaba podrška sredine
 • Dr Mirko Dejić: Rano ispoljavanje darovitosti velikih matematičara i briga o njima
 • Mr Tamara Uzelac: Bilingvizam i razvoj saznajnih i stvaralačkih sposobnosti deteta
 • Mr Tomislav Suhecki: Kreativnost i umetnost (Kreativno u likovnim umetničkim delima)
 • Zdravko Starc: Numeričke jednakosti i magični kvadrati u razrednoj nastavi sa darovitim učenicima
 • Dr Slavko Krkljuš: Napuštanje koncepta jedinstvene osnovne škole (sa stanovišta opšte društvene podrške darovitosti)
 • Dr Mara Đukić: Daroviti studenti u sistemu visokoškolske nastave
 • Dr Emil Kamenov: Kako podržati darovite
 • Prof. univ. dr. Miron Jonescu: Educarea creativitatii-necesitate stringenta pentru societate (Vaspitanje kreativnosti-hitna potreba društva)
 • Dr Isidor Graovac: Pluralizam kao izazov stvaralaštva
 • Mr Ljiljana Milovanović: Društvena podrška darovitima kroz proces obrazovanja
 • Mr Nada Vilotijević: Individualizacija rada sa darovitima
 • Dr Krstivoje Špijunović: Takmičenje kao metod identifikacije i podsticanja učenika potencijalno nadarenih za matematiku
 • Dr Nikola Tomašev, Dragana Bugarčić: Diferencirano obrazovanje i uticaji na dodelu sredstava za optimizaciju uslova obrazovanja
 • Dr Sreten Makević: Diferencirani nastavni plan i program-faktor podrške razvoju darovitosti učenika osnovne škole
 • Mr Ljubo Kaurin: Povezanost shvatanja vaspitanja, stila nastavnog rada i stvaralaštva učenika
 • Mr Branka Drašković: Produktivno mošljenje i strategije u nastavi matematike
 • Nataša Sturza: Fizičko vaspitanje kao svojevrsni proces stvaralaštva u funkciji podsticanja kreativnosti predškolskog deteta
 • Aleksandar Stojanović: Obrazovanje i priprema nastavnog kadra kao (in)direktna društvena podrška dečjem stvaralaštvu i kreativnosti
 • Dr Tomislav Đurić: Školske i vanškolske podrške darovitosti
 • Dr Zoran Avramović: Zadužbine i fondovi-ustanove za pomaganje darovitih
 • Dr Nikola Tomašev: Potrebe proučavanja i inoviranja kreatogenih faktora u našoj zemlji
 • Mihailo Vujanić: Pesnička škola: iskustva na relaciji daroviti učenici-škola-društvo
 • Zorica Arsenić, Violeta Odalović: Značaj KIDS-a za razvoj kreativnosti i darovitosti mladih u Republici Srbiji
 • Mr Savo Ćebić: Društvena podrška darovitosti (jedno iskustvo): Škola mladih matematičara južnog Banata
 • Duška Vrhovac Pantović: Uloga medija u razvoju i negovanju stvaralaštva mladih
 • Bosiljka Agatonović: Odnos parlamentarnih stranaka prema darovitom podmlatku
 • Radivoje Raša Popov: Autohtonost kadetske kulture
 • Mr Dragana Josifović: Društvo i daroviti, herbarijum davno uvenulih duhovnih cvetova?
 • Dr Radmila Nikolić: Porodica kao podrška darovitosti
 • Dr Nikola Tomašev, Olgica Milošev: Kreativno dete i ponašanje majke
 • Dr Tomislav Đurić: Upitnik za darovite
 
5. okrugli sto:
Rana identifikacija darovitosti
 
 • Doc. dr Grozdanka Gojkov: Rana identifikacija darovitosti
 • Prof. dr Milan Uzelac: Fenomenologija i pedagogija (filozofski aspekti identiteta-I deo)
 • Liana Ştefan: Căutarea sinelui în raport cu divinitatea în Paracliserul de Marin Sorescu (U traganju za sobom u odnosu sa božanstvom u crkvenjaku Marina Soreskua)
 • Mr Tamara Uzelac: Detinjstvo kao društveno-kulturna osnova formiranja stvaralačkih sposobnosti deteta
 • Mr Olivera Knežević-Florić: Platon – »Obdarenost« kao datost
 • Prof. dr Anton Ilica: Imperialism intelectual sau export gratuit de inteligenţă (Intelektualni imperijalizam ili besplatan eksport inteligencije)
 • Prof. dr Bosiljka Đorđević: Mogućnosti rane identifikacije darovitih
 • Dr Slavica Maksić: Rana identifikacija kreativnosti
 • Prof. dr Danilo Ž. Marković: Pravo na različitost i rano dijagnosticiranje darovitosti
 • Mr Zora Krnjaić: Podsticanje i procena ranog razvoja
 • Dr Tomislav R. Đurić: Identifikacija i rad sa darovitim u predškolskim ustanovama
 • Margareta Borači, stručni školski inspektor: Repere în circumscrierea conceptului de supradotare (Sistemi određivanja principa obdarenosti)
 • Doc. dr Milenko Kundačina: Metodološke teškoće u otkrivanju i identifikovanju darovitih učenika
 • Dr Sreten Makević: Mogućnosti rane identifikacije darovitih-važno pitanje savremene predškolske pedagogije
 • Prof. dr Emil Kamenov: Obdarenost i kako je otkriti na vreme
 • Doc. dr Aurel Božin: Stres i darovitost (1)
 • Doc. dr G. Gojkov, dr S. Gašić-Pavišić, dr S. Maksić, doc. dr I. Magda, dr J. Lelea, A. Gojkov, mr N. Sturza-Milić, A. Stojanović: Preliminarni izveštaj o istraživanju po projektu »Project for an early identification of gifted pupils«
 • Dr Isidor Graorac: Mogućnosti otkrivanja darovite dece u domenu literarnog stvaralaštva o hrišćanskim temama
 • Mr Olivera Gajić: Literarno stvaralaštvo učenika-jedan vid ekspresije darovitosti
 • Dr Mirko Dejić: Matematički zadaci u procesu identifikacije darovitih za matematiku u razrednoj nastavi
 • Prof. dr Dušan Ristić i saradnici: Centar za razvoj radoznalosti kod dece-CeRD
 • Dr Radenko S. Krulj: Uloga nastavnika u inteziviranju mogućnosti za rad sa darovitom decom u teoriji i praksi
 • Dr Krstivoje Špijunović: Školska akceleracija kao oblik podrške darovitim učenicima u osnovnoj školi
 • Nataša Lalić: »Zaboravljene« metode devetstotih-takođe izazov za kreativnost dece
 • Doc. dr Radmila Nikolić: Očekivanja roditelja dece koja postižu nadprosečan školski uspeh
 • Mr Branislava Cvijović: Uloga roditelja u ranoj identifikaciji darovitog deteta
 
Promocija knjiga:
 
Darovito dete u školi, autor: dr Slavica Maksić (prikaz: prof. dr Bosiljka Đorđević)
Aspekti nastave matematike za nadarene učenike srednjoškolskog uzrasta, autor: mr Šefket Arslanagić (prikaz: Zdravko Starc)
 
6. okrugli sto:
Stvaraoci i stvarnost
 
 • Dr Dušan Ristić: Osobine uspešnih lidera
 • Dr Radojica Bojanović: Vežbanje kreativnosti u biznisu i shvatanje kreativnog procesa
 • Mr Zora Krnjaić: Kriterijumi za dodelu stipendija najuspešnijim studentima ua Srbiji
 • Dr Slavica Maksić: Od teorije kreativnosti do zahteva savremenog sveta
 • Dr Petar Stojaković: Teorija pozitivne dezintegracije (i njen doprinos razumevanju emocionalnog razvoja, razvojnih kriza i darovitosti)
 • Dr Dušanka Lazarević: Dečja interesovanja i stvaralaštvo
 • Dr Isidor Graorac: Stvaraoci i stvarnost u vremenu nihilizma
 • Dr Milan Nedeljković: Stvaralaštvo kao izraz i činilac razvoja i napretka društva
 • Dr Danilo Ž. Marković: Moralna odgovornost stvaraoca
 • Leposava Grubić-Nešić: Nova uloga menadžera u savremenom menadžmentu
 • Violeta Zubanov: Postkapitalističko društvo kao društvo znanja
 • Dr Mirko Dejić: Matematičko stvaralaštvo
 • Aleksandra Gojkov,Jelena Prtljaga: Strani jezik kao jedan od preduslova uspešnog stvaraoca danas
 • Dr Grozdanka Gojkov: Daroviti – petnaest godina posle (metodološki aspekt)
 • Dr Radenko Krulj: Daroviti učenici i školska akceleracija
 • Dr Bosiljka Đorđević: Kreativnost i inteligencija – konsekvence za školu i nastavnike
 • Dr Mile Ilić: Stvaralaštvo učenika u optimalno diferenciranoj nastavi
 • Mr Zora Krnjaić: Visoka školska postignuća i intelektualna nadarenost
 • Višnja Helajzen, Vladimir Simić: Profesionalna interesovanja i stvaralaštvo
 • Dragana Stojiljković, Zorica Kreculj: Obdarena deca i omladina sa područja Braničevskog i Podunavskog okruga
 • Mr Slavica Ševkušić: Slobodne aktivnosti i razvoj kreativnosti učenika
 • Dr Radmila Nikolić: Školska postignuća učenika sa muzičkim sposobnostima
 • Dr Krstivoje Špijunović: Neki problemi prepoznavanja potencijalnih stvaralaca u oblasti matematike na uzrastu učenika osnovne škole
 • Nataša Lalić: Škola kao podrška usmerena na razvoj kreativnosti
 • Mr Emina Kopas-Vukašinović: Porodica kao faktor razvoja kreativnosti kod dece na prelazu iz predškolskog u školski period
 • Dr Milenko Kundačina: Činioci naučnog stvaralaštva studenata
 • Dr Aurel Božin: Zadovoljstvo životom studenata
 • Dr Tomislav Đurić: Duhovnost kao dar
 • Mr Tomislav Suhecki: Umetnost i proročka intuicija
 
Promocija knjige:
 
Reformski pedagoški pokreti u 20. veku, autor: dr Jovan Đprđević (prikaz: dr Radovan Grandić)
Reformski pedagoški pokreti u 20. veku, autor: dr Jovan Đorđević (prikaz: dr Grozdanka Gojkov)
 
7. okrugli sto:
Darovitost u studentskoj populaciji
 
 • Mr Zora Knjajić: Darovitost i kritičko mišljenje
 • Dr Dušan Ristić: Razvoj darovitosti za upravljanje i rukovođenje na studentskom nivou
 • Dr Milan Nedeljković: Društvene i pedagoške pretpostavke obrazovanja naučnog podmlatka
 • Dr Stipan Jukić: Neke pretpostavke za podsticanje darovitih studenata
 • Dr Danilo Ž. Marković: Značaj individualnog pristupa darovitim studentima u razvijanju njihovog interesovanja za društvene nauke
 • Mr Olivera Knežević-Florić: Univerzitet i odnos prema darovitima u pedagoškoj situaciji paradoksa
 • Dr Dragoljub Krneta: Osposobljenost studenata nastavničkih fakulteta za rad sa kreativnim učenicima
 • Dr Šefika Alibabić: Pripremanje univerzitetskih nastavnika za rad sa darovitim studentima
 • Mr Aleksandar Kontić: Prilog sagladavanju značajne reforme visokog obrazovanja za studente univerziteta umetnosti
 • Dr Vojko Radomirović,dr Milenko Kundačina: Teorijsko-metodološke osnove obrazovanja studenata postdiplomaca učiteljskog fakulteta
 • Dr Radmila Nikolić: Teškoće u okrivanju darovitih studenata na fakultetu danas
 • Dr Petar Stojaković: Pogrešne predstave i pogrešna vjerovanja o darovitim učenicima i studentima
 • Dr Ivan Ferbežer: Perfekcionizam kod darovitih adolescenata
 • Mr Tomislav Suhecki: Strah od darovitosti
 • Dr Aurel Božin, dr Grozdanka Gojkov, mr Viorika Paser: Prevladavanje stresa kod darovitih studenata
 • Dr Mirko Dejić: Neka zapažanja o darovitosti velikih matematičara u vreme studiranja
 • Dr Tomislav Đurić: Kreativna percepcija slova
 • Dr Isidor Graorac: Darovitost budućih vaspitača
 • Branislava Cvijović: Talentovani maturanti nekad i sad
 • Mr Nataša Sturza-Milić: Mogušnosti motorički darovitih studenata u radu sa decom predškolskog uzrasta
 • Dr Jovan Đorđević: Didaktički oblici i postupci u radu sa uspešnim i darovitim studentima
 • Dr Bosiljka Đorđević: Daroviti studenti i raznovrsnost njihovog podsticanja
 • Dr Doru-Silviu Luminosu: Socioprofesionalni razvoj darovitih učenika i studenata
 • Dr Slavica Maksić, Nataša Lalić: Macušita institut – specijalističke studije za elitu
 • Dr Mile Ilić: Podsticanje darovitosti i kreativnosti u okviru inovativnih modela univerzitetske nastave
 • Dr Marko Stevanović: Trijadna kreatologijska koherencija u stvaralačkom pristupu edukaciji darovitih studenata
 • Dr Krstivoje Špijunović: Neki didaktički problemi akceleracije darovitih studenata
 • Dr Lizika Mihuc, dr Anton Ilika: Istrazivačko čitanje – osnovna tehnika individualnog učenja
 • Mr Ljupčo Keverski: Institucionalan tretman darovitih
 • Dr Adrijan Negru: Plastični sloj u likovnim radovima darovitih studenata
 • Dr Sreten Makević: Darovitost u studentskoj populaciji – fundamentalno pitanje univerzitetske pedagogije
 • Mr Savo Ćebić: Zašto je darovite studente matematike neophodno podsticati na istraživanja u oblastima istorije i metodike matematike (geometrije)?
 • Mr Sretko Divljan: Stvaranje novog likovnog shvatanja kod studenata
 • Dr Slobodanka Burazin: Kreativni tim studenata i emocionalni problemi dece
 • Zdravko Starc: Sastavljanje matematičkih problema kao oblik stvaralaštva studenata matematike
 • Dr Grozdanka Gojkov, mr Olivera Knežević-Florić: Vežbe u funkciji podsticanja kreativnosti studenata
 
Promocija knjiga:
 
Darovitost i kreativnost, autor: dr Petar Stojaković (prikaz: dr Bosiljka Đorđević)
Svako sanja svoje snove, autor: dr Tomislav Đurić (prikaz: dr Radmila Nikolić)
 
8. okrugli sto:
Podsticanje darovitosti na studijama iz ugla Bolonjske deklaracije
 
 • Dr Jovan Đorđević: Daroviti i kreativni studenti i rad sa njima (Stimularea studenţilor supradotaţi şi creativi)
 • Dr Milan Uzelac: Univerzitet i evropski kulturni imperijalizam ili "priče iz bolonjske šume" (Universitatea şi imperialismul cultural european sau "povestile din pădurea bolognesă")
 • Dr Danilo Ž. Marković: Univerzitet i podsticanje darovitosti (Universitatea şi stimularea talentelor)
 • Dr Zoran Avramović: Potencijali i granice kreativnosti sa stanovišta Bolonjske deklaracije (Potenţialele şi graniţele creativităţii din aspectul declaraţieie dela Bologna)
 • Dr Milan Nedeljković: Odgovornost univerziteta za intelektualni i moralni razvoj darovitih studenata (Responsabilitatea universitaţii pentru dezvoltarea intelectuală şi morală a studenţilor supradotaţi)
 • Dr Aurel Božin: Evrposka zona visokog obrazovanja kao novo razvojno okruženje (Zona europeană de învăţământ superior ca un nou context de dezvoltare)
 • Dr Ileana Magda: Školovanje nastavnog osoblja za nastavu na rumunskom jeziku u R. Srbiji (Pregătirea cadrelor didactice pentru învăţământul în limba română în R. Serbia)
 • Mr Tomislav Suhecki: Globalno obrazovanje i lokalna osećajnost, kao šansa za očuvanje resursa kolektivnog pamćenja (Instruirea globalâ ţi sensibilitatea localâ – şansa pentru pâstrarea resurselor de memorie colectivă
 • Dr Bosiljka Đorđević: Univerzitet i daroviti i kreativni studenti (Universitatea şi studenţii supradotaţi şi creativi)
 • Dr Dojna Vintilesku, asist. Andi Konstantinesku: Briga za mlade darovite u gimnaziji i visokom školstvu Rumunije (Preocupări în liceu şi în invâtâmantul superior din Romaniâ pentru tinerii supradotaţi)
 • Dr Ivan Ferbežer: Novi trendovi istraživanja samoslike nadarene dece (Tendinţe noi în cercetarea autoimaginii copilor supradotaţi)
 • Asist. univ. Adela Magac Kandea: Prednosti kooperativnih odnosa na nivou obrazovnog procesa (Avantaje ale relaţiilor de cooperare la nivel ul procesului de învăţământ)
 • Dr Zora Krnjaić: Podsticanje nadarenosti na studijama: novi zahtevi i nove mogućnosti (Stimularea supradotării la studii: cerinţe şi posibilităţi noi
 • Dr Radenko S. Krulj, dr Stojan Cenić: Nastavni planovi i programi – činioci podsticanja stvaralaštva (Planurile şi programele de învăţământ – factorii stimulării creativităţii)
 • Mr Viorika Paser: Koncipiranje didaktičkog tretmana darovitih (Stimularea didactică a elevilor supradotaţi)
 • Dr Marko Stevanović: Nastava i istraživanje kao neodvojivi faktori u poticanju darovitih studenata (Învăţământul şi cercetărileca factori nedespărţiţi ai stimulării studenţilor supradotaţi)
 • Dr Mile Ilić: Nastavnik u tradicionalnoj i stvaralačkoj univerzitetskoj nastavi (Profesorul în învăţământurile universitare tradiţional şi creativ)
 • Dr Slobodanka Gašić-Pavišić, dr Slobodanka Milanović-Nahod: Obrazovanje za kreativnu nastavu i kreativno obrazovanje budućih nastavnika (Instruirea pentru învăţământul creativ şi instruirea creativă a viitoarelor cadre didactice)
 • Dr Slavica Maksić, mr Mira Đurišić-Bojanović, dr Radojica Bojanović: Kreativnost i odnos prema nesaglasnim mišljenjima (Creativitatea şi raportul faţă de opinile discrepante)
 • Dr Ljiljana Miočinović, dr Snežana Joksimović: Inteligencija, stavljanje na tuđe mesto i moralnost (Inteligenţa, situarea în locul celuilalt şi moralitatea)
 • Mr Aleksandar Stojanović: Daroviti studenti i komponente moralnosti (Studenţii supradotaţi şi componentele moralitaţii)
 • Mr Ljupčo Kevereski: Uticaj školske akceleracije na uspeh i socio-emocionalna adaptacija darovitih u istraživačkim radovima (Influenţa accelerării şcolare asupra succesului şi adaptarea socio-emoţională a supradotaţilor în lucrările de cercetare)
 • Dr Vojko Radomirović: Psihološko obrazovanje i motivisanost studenata postdiplomaca učiteljskih fakulteta u Srbiji za rad sa darovitim (Gradul de cultură psihologică şi motivaţia studenţilor de la cursurile postuniversitare ale facultăţilor pentru învăţători din Serbia pentru munca cu elevii supradotaţi)
 • Dr Milenko Kundačina: Metodološko obrazovanje – činilac naučnog stvaralaštva studenata postdiplomaca (Instruirea metodologică factor al creaţiei ştiinţifice a studenţilor postuniversitari)
 • Dr Grozdanka Gojkov: Daroviti studenti u konstruktivističkoj perspektivi visokoškolske didaktike (Studenţii supradotaţi din perspectiva constructivistă a didacticii universitare)
 • Dr Radmila Nikolić: Mentorski rad i daroviti studenti (Activitatea de mentor şi studenţii supradotaţi)
 • Dr Mirko Dejić: Pretpostavke uspešne pripreme studenata za matematičko stvaralaštvo (Premise ale pregătirii eficiente a studenţilor pentru creativitatea in domeniul matematicii)
 • Dr Adrian Negru: Regionalni centri kao osnova za rad sa darovitim studentima (Centrele regionale – bază pentru munca cu studenţii supradotaţi)
 • Mr Nataša Sturza Milić: Motorička darovitost u metodici fizičkog vaspitanja (Supradotare motrică în metodica educaţiei fizice)
 • Dr Jon Lelea: Podsticanje muzičke darovitosti kod studenata iz ugla Bolonjske deklaracije (Stimularea studenţilor supradotaţi muzical în spiritul declaraţiei de la Bologna)
 • Dr Krstivoje Špijunović: Samoevaluacija fakulteta kao pretpostavka uspešnijeg rada sa darovitim studentima (Autoevaluarea facultăţilor ca presupunere a municii eficace cu studenţii supradotaţi)
 
Promocija knjiga:
 
Darovitost – izabrani radovi prezentovani u svetu, autor: dr Ivan Ferbežer (prikaz: dr Bosiljka Đorđević)
Rana identifikacija darovitosti, autori: Dr Grozdanka Gojkov, Mr Nataša Sturza-Milić, Aleksandra Gojkov-Rajić, Aleksandar Stojanović (prikaz: dr Aurel Božin)
 
9. okrugli sto:
Mesto darovitih u kurikularnoj reformi
 
 • Dr Dušanka Lazarević: Obrazovanje darovitih u koncepciji novog školskog programa
 • Dr Jovan Đorđević: Individualizacija i problemska nastava u radu sa darovitim i talentovanim učenicima
 • Dr Anton Ilica: Inteligenţa emoţională în cazul supradotaţilor (Emocionalna inteligencija u slučaju darovitih)
 • Dr Milan Uzelac: Značaj muzike u obrazovanju darovite dece
 • Dr Bosiljka Đorđević: Obrazovanje i vaspitanje darovitih i talentovanih prema saopštenjima na dva internacionalna skupa o darovitima
 • Dr Marko Stevanović: Daroviti kao pokretači kurikulumskih promjena
 • Dr Ivan Ferbežer: Primer sodobnih delavnic za razvijanje nadarjenih otrok v vrtcih v Nemčiji
 • Dr Slavica Maksić, dr Mira Đurišić-Bojanović: Obrazovna podrška za darovite u kontekstu demokratizacije obrazovanja
 • Dr Mile Ilić: Obrazovanje darovitih učenika i skriveni kurikulum
 • Dr Zora Krnjaić: Nadarenost u koncepciji obrazovanja usmerenog na ishode
 • Dr Dušan Simić: Prvi korak: prepoznavanje nadarenih učenika
 • Dr Milan Nedeljković: Razvijanje kurikuluma prema potrebama darovitih učenika osnovne škole
 • Dr Stanoje Ivanović: Sistemski preduslovi za rad sa darovitim učenicima
 • Dr Radmila Nikolić: Daroviti u Opštim osnovama školskog programa
 • Dr Milenko Kundačina: Istraživačke aktivnosti učenika u kurikularnoj reformi škole
 • Mr Ljupčo Kevereski: Tendencije kurikularnih reformi u R. Makedoniji
 • Dr Aurel Božin: Reforma kurikuluma: izazov ili stresor?
 • Dr Miloš Pavlović: Rad sa darovitim učenicima – doprinos reformi obrazovanja u Srbiji
 • Tudor Deaconu: Copii supradotaţi – caracteristici psihologice componentele specifice supradotării (Darovita deca – psihološke karakteristike – specifične komponente darovitosti)
 • Dr Grozdanka Gojkov: Pluralizam u nastavi iz ugla darovitih
 • Inst. Gabriela Kelemen: Valenţe psihologice şi educaţionale ale copiilor supradotaţi
 • Mr Aleksandar Stojanović: Daroviti učenici i savremeni pedagoški trendovi
 • Dr Danilo Ž. Marković: Uloga nastavnika u obrazovanju darovitih
 • Dr Šefika Alibabić: Uloga školskog menadžmenta u razvoju darovitih
 • Dr Nada Vilotijević: Uloga nastavnika u radu sa darovitim učenicima
 • Dr Dragoljub Krneta, mr Ljiljana Krneta: Spremnost nastavnika za prihvatanje promjena u obrazovanju Republike Srpske
 • Dr Svetozar Dunđerski: Odlučujuća uloga nastavnika u identifikaciji darovite dece
 • Dr Krstivoje Špijunović: Razvijanje osnovnih elemenata logičkog mišljenja učenika potencijalno nadarenih za matematiku u koncepciji novog školskog programa
 • Dr Tamara Gorelova-Uzelac: Državni standard obrazovanja i nastavni plan za obrazovanje organizatora – metodičara u predškolskim ustanovama u Ruskoj federaciji
 • Dr Mirko Dejić, Aleksandra Mihajlović: Neka svetska iskustva u identifikaciji i razvijanju darovitosti za matematiku
 • Mirjana Srećković-Milin, Biljana Vujasin: Podsticanje istraživačkog rada sa darovitima u okviru bioloških nauka
 • Mr Sretko Divljan: Vizuelna umetnost kao razvojna potreba i kurikularna koncepcija obrazovanja
 • Dr Adrian Negru: Darovitost u oblasti likovnih umetnosti – psihopedagoške implikacije
 • Dr Ileana Magda: Reforma curriculară şi stimularea talentului lingvistic (Kurikularna reforma i stimulisanje jezičke darovitosti)
 • Mr Aleksandra Gojkov-Rajić, Jelena Prtljaga: Neke metodičke ideje za podsticanje jezički darovite dece na ranom uzrastu
 • Mr Nataša Sturza Milić: Komparacija modela A i B osnova programa vaspitno-obrazovnog rada u funkciji pronalaženja boljih mogućnosti rada sa motorički darovitom decom
 
Promocija knjige:
 
Intelektualna nadarenost mladih, autor: dr Zora Krnjaić (prikaz: dr Viorika Paser)
 
10. okrugli sto:
Strategije podsticanja darovitosti
 
 • Dr Šefika Alibabić,: Mentorstvo – strategija razvoja darovitih
 • Dr Milica Andevski: Didaktika fantazije i kreativnosti – na izvoru kreativnosti
 • Dr Marjan Blažič: Strategija razvoja darovitih i talentovanih u Sloveniji
 • Dr Aurel Božin: Pozitivna psihologija i darovitost
 • Dr Brkić, M., Brkić, J., Uloga nastavnika u ranom prepoznavanju i identifikaciji nadarenih i talentiranih
 • prof. Tudor Deaconu: Strategia stimularii supradotatilor in Romania
 • Dr Mirko Dejić: Strategije rada sa matematički nadarenim učenicima
 • Dr Bosiljka Đorđević: Strategije podsticanja darovitosti – programi namenjeni darovitima
 • Dr Jovan Đorđević: Savremena didaktika i nastava na različitim nivoima zahteva
 • Dr Višnja Đorđić: Škola i sportski talenti
 • Dr  Ivan Ferbežer: Poučevanje samousmerjevalnega učenja nadarjenih učencev
 • Dr Olivera Gajić: Stvaralaštvo u problemskoj nastavi književnosti kao podsticaj darovitosti
 • Dr  Grozdanka Gojkov: Lični kognitivni okviri i metakognicija darovitih
 • Mr Aleksandra Gojkov-Rajić, Jelena Prtljaga: Igra kao sredstvo podsticanja jezičke darovitosti
 • Dr Radovan Grandić, mr Jovana Milutinović, Muzeji i darovitost
 • Dr Graorac, I., Društvene i institucionalne pretpostavke za podsticanje darovitosti
 • Dr Ignjatović, M., dr Ignjatović, D., Podsticanje darovitosti iz ugla psihoanalitičara
 • Dr Mile Ilić: Podsticanje stvaralačkog ispoljavanja učenika u okviru građanskog vaspitanja
 • Dr Stanoje Ivanović: Obrazovanje darovitih u koncepciji obrazovanja za XXI vek
 • Dr Branko Jovanović: Školovanje i usavršavanje nastavnika za rad sa darovitim učenicima
 • Mr Zorica Jovanović: Strategije podsticanja darovitosti za literarno stvaralaštvo učenika mlađih razreda osnovne škole
 • Dr Ljupčo Kevereski: Motivacijski procesi kao determinante u strategiji podučavanja darovitih
 • Dr Olivera Knežević-Florić: Kreativne strategije mišljenja kao osnova za podsticanje razvoja darovitosti
 • Dr Zora Krnjaić: Porodica i podsticanje kognitivnog razvoja nadarenih
 • Dr Radenko Krulj, dr Milenko Kundačina: Daroviti učenici kao istraživačka varijabla
 • Mr Svetlana Kurteš: Učenje stranog jezika na ranom uzrastu i kognitivni razvoj
 • Nataša Lalić: Uloga nastavnika u podsticanju motivacionih aspekata darovitosti
 • Dr Dušanka Lazarević: Darovito dete i udžbenik
 • Dr Ileana Magda: Nastava književnosti i podsticanje darovitosti
 • Dr Slavica Maksić, dr Mira Đurišić-Bojanović: Jednakost i izuzetnost u obrazovanju
 • Akademik dr Danilo Ž. Marković: Podsticanje darovitosti i stvaranje intelektualne elite
 • Dr Milan Nedeljković: Jedinstvo koncepcije/cilja, politike i strategije u podsticanju darovitih učenika
 • Dr Adrijan Negru: Metodičke alternative za stimulaciju darovitosti u likovnoj umetnosti
 • Marinel Negru: Leksičko-semiotički testovi za brzo učenje u funkciji modeliranja darovitosti
 • Dr Radmila Nikolić: Nužnost promena sistema takmičenja kao strategija rada sa darovitim pojedincima
 • Mr Viorika Paser: Podsticanje kreativne produkcije kod darovitih na predškolskom uzrastu
 • Conf. univ. dr Poesis Petrescu: Influenta stilului pedagogic asupra stimularii supradotatilor
 • Akademik prof. dr Vasile Popa, prof. dr Miodrag Milin:, Novine u rumunskom zakonodavtsvu u visokom školstvu i mesto darovitih u njima
 • Dr Vojko Radomirović: Kreativnost kod studenata postdiplomaca na učiteljskom fakultetu
 • Prof. dr. sc. Vladimir Rosić, izv. prof. dr. sc. Sofija Vrcelj, prof. dr. sc. Marko Mušanović: Strategija razvoja darovitosti
 • Dr Krstivoje Špijunović: Uloga nastavnika u identifikaciji i radu sa potencijalno darovitim učenicima
 • Mirjana Srećković-Milin, Heuristička metoda kao deo strategije podsticanja darovitosti
 • Akademik dr Marko Stevanović: Daroviti u kontekstu kreativnih strategija
 • Mr Aleksandar Stojanović: Nastavni modeli i postupci podsticanja darovitih
 • Mr Nataša Sturza-Milić: Podsticanje motoričke darovitosti na predškolskom uzrastu
 • Mr Tomislav Suhecki: Da li postoji darovitost za realizaciju talenta
 • Dr Biljana Trebješanin: Projekatska nastava u dodatnom radu sa darovitim adolescentima
 • Mr Uzelac, T., Teorija sposobnosti B.M. Teplova
 • Dr Milan Uzelac: Obrazovanje darovitih u doba planetarne demokratije
 • Biljana Vujasin: Strategije podsticanja darovitih učenika srednje škole
 • Dr Jon Lelea: Kreativne strategije kao osnova za podsticanje muzičke darovitosti
 
Promocija knjiga:
 
Determinante i reperkusije prevremenog upisa darovitih u školu, autor dr Ljupčo Kevereski (prikaz: dr Ivan Ferbežer)
Škola po mjeri deteta, autor dr Marko Stevanović (prikaz: Biljana Vujasin)
»Nova škola« – dečja štampa i kreativnost (prikaz: Tanja Jašin-Mojse)